Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Παροχές Προσωπικού (Κάρτα Ιματισμού)

Κάρτα ιματισμού

ΘΕΜΑ  :   Παροχές Προσωπικού (Κάρτα Ιματισμού)

ΣΧΕΤ   :   α. ΦΕΚ Β’ 515/1981 (ΥΑ 234788, «Περί Εγκρίσεως του Γενικού Κανονισμού Ιματισμού Υπόδησης και Λοιπών Ατομικών Ειδών Προσωπικού ΕΔ»)

                β. ΦΕΚ Β’ 2120/2007 (ΥΑ 99773, «Τροποποίηση της ΥΑ 234788/81»)

                γ. Αρ. πρωτ. 03/2-Φεβ-17/ΕΣΠΕΕΚΑ

                δ. Αρ. πρωτ. 75/6-Φεβ-17/ΠΟΕΣ

                ε. ΕΠ Φ. 671/4/281046/Σ. 442/14-Φεβ-17/ΓΕΝ/Ε1

1.   Σας γνωρίζουμε ότι, με το (β) όμοιο καθιερώθηκε η κάρτα ιματισμού για τα Στελέχη του ΠΝ, η οποία ανανεώνεται κάθε χρόνο με το ποσόν των σαράντα πέντε (45) ευρώ για αγορές μέσω του Προμηθευτικού Οργανισμού Ναυτικού (ΠΟΝ).

2.   Με το (ε) σχετικό λάβαμε απάντηση σε αίτημά μας ως (γ) σχετικό, το οποίο προωθήσατε με το (δ) σχετικό. Σύμφωνα με αυτή, «…για το θέμα της εξυπηρέτησης δικαιούχων, που υπηρετούν σε περιοχές χωρίς πρατήρια ΠΟΝ (Αττική, Κρήτη), γνωρίζεται ότι υφίσταται η δυνατότητα συγκεντρωτικής τοποθέτησης παραγγελίας και αποστολής ειδών με υπηρεσιακά μέσα στους τόπους εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων δικαιούχων, έχοντας υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές/είδη, όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ΠΟΝ».

3.   Όπως μας έχουν αναφέρει πολλά μέλη μας που υπηρετούν στο ΠΝ, λαμβανουμένου υπόψιν του ετησίου τιμολογίου του ΠΟΝ, το δικαιούμενο ποσόν συχνά δεν επαρκεί για αγορές που ενδιαφέρουν το Προσωπικό (πχ αρκετά είδη στολής κοστολογούνται ακριβότερα). Εντούτοις επειδή οι μετακινήσεις Προσωπικού που να δύναται όπως συνδυαστούν με αγορές από τον ΠΟΝ είναι σχετικά σπάνιες, υπάρχουν περιπτώσεις που, το Προσωπικό είτε προβαίνει σε αγορές μικρότερες του αντιτίμου με αποτέλεσμα να χάνεται η διαφορά, είτε κάνουν εξ ανάγκης αγορές μη χρηστικών προϊόντων, με μόνο γνώμονα να μη χαθεί το ποσόν.

4.   Εκτιμούμε ότι, ειδικά για τα Στελέχη του ΠΝ που υπηρετούν μακράν αστικών κέντρων όπου υφίστανται πρατήρια ΠΟΝ, μπορεί να δημιουργηθεί πρόνοια τέτοια, που να γίνονται αγορές μακρόθεν, με ποσά μεγαλύτερα του δικαιουμένου, όπου η διαφορά να καλύπτεται με εφάπαξ παρακράτηση του ποσού από την επόμενη μισθοδοσία.

5.   Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε να χορηγείται στα ανωτέρω Στελέχη η δυνατότητα όπως αποστέλλουν (μαζί με τη συγκεντρωτική παραγγελία της Υπηρεσίας) υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής, με την οποίαν να εξουσιοδοτούν αρμόδιο γραφείο του ΠΟΝ όπως προβαίνει σε έκδοση διατακτικής για το αναγκαίο ποσόν, το οποίο να εξοφλείται εφάπαξ από την επόμενη μισθοδοσία (εκτός για τις περιπτώσεις αγοράς μεγαλυτέρου ποσού στολής, όπου και πάλι μπορεί να καθοριστεί σχετικά).

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση.