Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΩ - Πρόσκληση σε ετήσια γενική συνέλευση

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΩ - Πρόσκληση σε ετήσια γενική συνέλευση
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΩ - Πρόσκληση σε ετήσια γενική συνέλευση

Αρ. Πρωτ. 01/2019

Κως, 04 Ιαν. 2019

 

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

προς τα μέλη της Ένωσης

Γνωρίζεται ότι την Κυριακή 27 Ιανουαρίου  2019 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με παρ. 2 και 3 του άρ. 11 του καταστατικού η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κω σε χώρο που θα σας γνωστοποιηθεί με αποστολή SMS στους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων (στα μέλη που διαθέτουν κινητό τηλέφωνο).

Θέματα ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως έτους 2019, καθορίζονται συμφώνως αρ. 12 του σχετικού, ως εξής:

α.  Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018 (Διοικητικός απολογισμός)

 

β.  Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.

γ.  Οικονομικός απολογισμός – ισολογισμός 2018 – προϋπολογισμός 2019.

δ.  Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προταθεί από μέλος της Ένωσης και Εγγραφής νέων μελών.

Επιθυμούμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο Όργανο της Ενώσεώς μας. Ως εκ τούτου, η παρουσία σας δεν είναι απλώς σημαντική για τυπικούς λόγους, όπως αυτός της απαρτίας. Η παρουσία σας συνεπάγεται την ουσιαστική συμμετοχή σας στα Κοινά μας, κατά τα δημοκρατικά πρότυπα, στο πλαίσιο των οποίων οφείλετε να ελέγξετε τις ενέργειες του ΔΣ για το παρελθόν έτος και παράλληλα μπορείτε να συμμετάσχετε σε ένα γόνιμο διάλογο, όπου να συζητηθούν και αναδειχθούν τυχόν προβλήματα που απασχολούν το Προσωπικό που υπηρετεί σε Μονάδες της περιφερειακής μας ενότητος.

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΩ - Πρόσκληση σε ετήσια γενική συνέλευση