Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επικαιρότητα

ΓΕΣ: Εκπαιδευτικοί σύζυγοι στρατιωτικών

Με έγγραφο του το ΓΕΣ ενημερώνει όλα τα στελέχη για την πρόσφατη νομοθετική τροποποίηση αναφορικά με την κατ' εξαίρεση απόσπαση των εκπαιδευτικών συζύγων στρατιωτικών.

Π.Ο.Ε.Σ. - 10ήμερη άδεια στους πυρόπληκτους στρατιωτικούς

Με διαταγή του ΓΕΕΘΑ χορηγείται 10ήμερη άδεια, πέραν των προβλεπόμενων, στο στρατιωτικό προσωπικό, η περιουσία του οποίου έχει πληγεί από τις πρόσφατες φονικές πυρκαγιές.

Π.Ο.Ε.Σ. - Υπολογισμός καταβαλλόμενων μερισμάτων από τα Μετοχικά Ταμεία

Τροπολογία κατατέθηκε την 24.7.2018 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ), σχ