Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Επίσης, δηλώνω ότι όταν επέλθει μεταβολή των αναγραφομένων στοιχείων μου θα ενημερώσω, το συντομότερο δυνατό και με το προσφορότερο μέσο την Ένωση στην οποία θα εγγραφώ, αποδέχομαι δε ανεπιφύλακτα οποιοδήποτε έγγραφο με αφορά να μου κοινοποιείται με ηλεκτρονική αλληλογραφία.