Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εξελεγκτική Επιτροπή - Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Καβάλας

Αραμπατζόγλου Βασίλειος

Υπλγός (ΕΜ)

Γούλας Αθανάσιος

Αλχίας (ΠΖ)

Καραγιάννη Μαρία

Ανθστής (ΔΥ)