Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΓΕΣ: Να ανασταλούν οι παρακρατήσεις των δόσεων για την αναγνώριση του χρόνου στο διπλάσιο

ΓΕΣ: Να ανασταλούν οι παρακρατήσεις των δόσεων για την αναγνώριση του χρόνου στο διπλάσιο

1. Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, κατόπιν του (ζ) σχετικού, την (στ) όμοια εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑ), που αφορά στην παροχή συμπληρωματικών οδηγιών αναφορικά με τον προσδιορισμό του αντικειμένου του θέματος.

2. Επισημαίνεται ότι, η διαδικασία και οι λοιπές οδηγίες-λεπτομέρειες για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας σε Μονάδες Εκστρατείας, εξάμηνα πτητικών, καταδυτικών, αλεξιπτωτιστή, υποβρυχίου καταστροφέα και εκκαθαριστή ναρκοπεδίων, στο διπλάσιο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παραπάνω εγκύκλιο, θα καθορισθούν με νεότερη διαταγή του ΓΕΣ, κατόπιν παροχής διευκρινίσεων από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, επί των τεθέντων στο (η) σχετικό ερωτημάτων.

3. Συναφώς, μέχρι την έκδοση νεότερης διαταγής, καθορίζονται τα κάτωθι:

α. Αναστολή παρακράτησης των δόσεων, οι οποίες υπολογίστηκαν για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που λάμβανε το ενδιαφερόμενο στέλεχος κατά την ημερομηνία υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος του και όχι με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε η εν λόγω υπηρεσία.

β. Σε περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα στελέχη δεν επιθυμούν την αναστολή παρακράτησης των ήδη υφιστάμενων δόσεων από την μισθοδοσία τους, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησής τους, μέσω της Μονάδας-Υπηρεσίας υπαγωγής τους, στο ΟΛΚΕΣ, με κοινοποίηση στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β, το αργότερο έως 30 Ιουλ 18.

γ. Συνέχιση παρακράτησης ασφαλιστικών κρατήσεων (κύριας ασφάλισης και νοσοκομειακής περίθαλψης) από τα επιδόματα κινδύνου και την αποζημίωση διδακτικού-εκπαιδευτικού προσωπικού, των άρθρων ΣΤ΄ και Ι΄ του (β) σχετικού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (γ) έως (ε) όμοια.

4. Επιπρόσθετα, γνωρίζεται ότι από την ημερομηνία ισχύος της (στ) σχετικής εγκυκλίου (1 Ιουλ 18), παύει η διενέργεια ασφαλιστικών κρατήσεων (κλάδου κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και νοσοκομειακής περίθαλψης), από τις αποζημιώσεις-πρόσθετες αμοιβές, οι οποίες δεν υπάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες μισθολογικές διατάξεις [(α) και (β) όμοια], στις μηνιαίες τακτικές αποδοχές.

α. Οι ΜΔ-ΣΧΗΜ/ΔΟΙ, να προβούν στην ενημέρωση των Μονάδων-Υπηρεσιών αρμοδιότητας τους.

β. Το ΟΛΚΕΣ, να προβεί στην υλοποίηση των καθοριζομένων στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος, με την μισθοδοσία μηνός Σεπ 18.