Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΓΕΣ προς Μονάδες: Τα επιδόματα δεν δύναται να καταβληθούν από την Στρατιωτική Υπηρεσία

ΓΕΣ προς Μονάδες: Τα επιδόματα δεν δύναται να καταβληθούν από την Στρατιωτική Υπηρεσία

Με το υπ΄ αριθμ. Φ.841.7/90/1413581/Σ.4943/31.10.2018 έγγραφό του το ΓΕΣ, απευθυνόμενο προς τις Μονάδες επισημαίνει:

- Κατόπιν τηλεφωνικών ερωτημάτων, αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού τυχόν αιτήσεων στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού για την αναδρομική καταβολή των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, τα υπόψη επιδόματα καταργήθηκαν, από 1 Ιαν 13 και κατά συνέπεια δε δύναται να καταβληθούν από την Στρατιωτική Υπηρεσία.

- Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση υποβολής ανάλογων αιτημάτων να συντάσσεται απαντητικό έγγραφο προς τους ενδιαφερομένους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2690/1999 και στο πλαίσιο των διαλαμβανομένων της προηγούμενης παραγράφου.

ΓΕΣ προς Μονάδες: Τα επιδόματα δεν δύναται να καταβληθούν από την Στρατιωτική Υπηρεσία