Ανθστης (ΥΠ-Π) Τσαπρούνης Βάιος

Επχιας (ΜΧ) Πουρναράκης Βασίλειος

Επχιας (ΜΧ) Μακέδος Βασίλειος

Αλχιας (ΤΘ) Παγωνίδης Δημήτριος

Λγος (ΦΠΖ) Φούντας Θωμάς