Πρόεδρος:

Τσαπρούνης Βάιος

Ανθστης (ΥΠ-Π)

Γεν. Γραμματέας:

Παγωνίδης Δημήτριος

ΕΜΘ Αλχίας (ΤΘ)

Αντιπρόεδρος:

Φούντας Θωμάς

Λγος (ΦΠΖ)

Ταμίας:

Πανταζίδης Ιωάννης

ΕΜΘ Επχίας (ΠΖ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Μακέδος Βασίλειος

ΕΠΟΠ Επχίας (ΜΧ)

 Μέλη:

Πουρναράκης Βασίλειος

ΕΠΟΠ Επχίας (ΜΧ)

 

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Υπλγος (ΠΖ)