ΕΜΘ Αλχίας (ΤΘ) Καρατζάς Τηλέμαχος
 ΕΜΘ Αλχίας (ΤΘ) Κύπρος Καξιμάδης
 ΕΜΘ Αλχίας (ΤΘ) Σουρουτζίδης Χριστόδουλος