ΕΜΘ Αλχίας (ΤΘ) Καξιμάδης Κύπρος
 ΕΜΘ Αλχίας (ΤΘ) Καρατζάς Τηλέμαχος
 Αλχίας (ΦΤΘ) Καραμανλίδης Ιορδάνης