Πρόεδρος, Υπσγός (TMA) Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, 6983505874
Γεν. Γραμματέας, Ανθσγός (ΤΣΕ) Λεμονιάς Απόστολος, 6983511103
Ταμίας, Ανθστής (ΤΜΜ) Βόγδος Νικόλαος, 6983512785

email: info.e.s.p.e.ai.t@gmail.com

самый лучший