Πρόεδρος:

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

Υποσμηναγός (ΤΜΑ)

Γεν. Γραμματέας:

Λεμονιάς Απόστολος

Ανθυποσμηναγός (ΤΣΕ)

Αντιπρόεδρος:

Χουλιάρας Κωνσταντίνος

Υποσμηναγός (ΥΜΕ)

Ταμίας:

Βόγδος Νικόλαος

Ανθυπασπιστής (ΤΜΜ)

Μέλη:

Γιώτης Πολυχρόνης

Υποσμηναγός (ΤΤΗ)

 

Χονδρογιάννης Βασίλειος

Επισμηνίας (ΕΤΕΤΗ)

 

Τσιάκαλος Κωνσταντίνος

Υποσμηναγός (ΜΕ)

холдинг Рекламный