ΕΜΘ Αλχιας (ΠΖ) Βασιλείου Παντελής

Υπλγος (ΠΖ) Καλύβας Γεώργιος

ΕΜΘ Αλχιας (ΠΖ) Μπαϊρλής Ιωάννης