Πρόεδρος:

Μάμαλης Νικόλαος

Υπλγος (ΦΠΒ)

Γεν. Γραμματέας:

Μακράκης Αθανάσιος

Υπλγος (ΠΒ)

Αντιπρόεδρος:

Γαβριηλίδης Απόστολος

Υπλγος (ΠΖ)

Ταμίας:

Σπυρόπουλος Ιωάννης

ΕΜΘ Αλχιας (ΥΠ-Π)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Σακαβάρα Άννα

ΕΠΟΠ Λχιας (ΥΓ)

 Μέλη:

Μαρινόπουλος Κυριάκος

Λγος (ΔΒ)

 

Ντυμένος Χρυσοβαλάντης

Υπλγος (ΥΠ-Π)