Για να γίνετε μέλος στην Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βόλου, και μέχρι να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική κατάθεση της σχετικής αιτήσεως εγγραφής, παρακαλούμε ανοίξτε το παρακάτω αρχείο και αφού το συμπληρώσετε στείλτε το μας στο e-mail espeevolou@yahoo.com.

Αίτηση εγγραφής

обыск лобановский

малярный инструмент

полигон ооо