ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 
Πρόεδρος:                                   Συνταγματάρχης Τσουκαράκης Ανέστης, 6974365800
Αντιπρόεδρος:                            Υπολοχαγός Ρεντζούλας Γεώργιος, 6937441520
Γενικός Γραμματέας:                   Λοχαγός Μαστρογιαννάκης Χρίστος, 6972516650 
Αν. Γενικός Γραμματέας:             Υπίλαρχος Λίτσιος Ευάγγελος, 6977071924
Ταμίας:                                        Σμηναγός Φούκας Θεοφάνης, 6937264672
Οργανωτικός Γραμματέας:          Αρχικελευστής Τσάκαλος Αναστάσιος, 6943487931
Αν. Οργανωτικός Γραμματέας:    Επιλοχίας Στρατσιάνης Παναγιώτης, 6936563126
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Υπολοχαγός Πονηράκος Κωνσταντίνος, 6983518820 

Μέλος:                                         Υπολοχαγός Θεοδώρου Γεώργιος, 6937453787
Μέλος:                                         
Υποπλοίαρχος Παπαδάκης Γεώργιος, 6944695715
Μέλος:                                         
Ανθυπολοχαγός Πετκίδης Θεόδωρος, 6977614766
Μέλος:                                         
Ανθυπολοχαγός Τσίμαρης Ευάγγελος, 6974010373
Μέλος:                                         
Ανθυπολοχαγός Σαντοριναίος Παναγιώτης, 6945708906
Μέλος:                                         
Υποσμηναγός Ιωάννης Κατσανεβάκης, 6983503514
 
Μέλος:                                         
Ανθυπασπιστής Τσαπρούνης Βάιος, 6947401286
 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Πρόεδρος:                                   Συνταγματάρχης Τσουκαράκης Ανέστης, 6974365800
Γενικός Γραμματέας:                   Λοχαγός Μαστρογιαννάκης Χρίστος, 6972516650 
Ταμίας:                                        Σμηναγός Φούκας Θεοφάνης, 6937264672
Οργανωτικός Γραμματέας:          Αρχικελευστής Τσάκαλος Αναστάσιος, 6943487931
Μέλος:                                         Ανθυπασπιστής Τσαπρούνης Βάιος, 6947401286
 
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:                                    
Λοχαγός Παπαθανασίου Γεώργιος
Μέλος:                                          
Επιλοχίας Χαλάστρας Δημήτριος
Μέλος:                                          Αντιπλοίαρχος Βρανάς Πέτρος

александр лобановский