Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΜΤΝ: Ανακοίνωση καταβολής εφ΄ άπαξ βοηθημάτων

ΜΤΝ: Ανακοίνωση καταβολής εφ΄ άπαξ βοηθημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

1. Από τον Ειδικό Λογαριασμό Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (Ε.Λ.Ο.Α.Ν.) ανακοινώνεται ότι σε συνεδρίαση ολομέλειας της Διοικούσας Επιτροπής του εγκρίθηκαν : Εφ’ άπαξ βοηθήματα μετόχων που έχουν λάβει πρωτόκολλο γραμματείας Ε.Λ.Ο.Α.Ν για το έτος 2018 υπ’ αριθ. 994 έως και 1623.

2. Έναρξη καταβολής από την Παρασκευή 07Δεκ 18.

ΜΤΝ: Ανακοίνωση καταβολής εφ΄ άπαξ βοηθημάτων