Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ. - Δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά Κλάδο για υγειονομικές δαπάνες

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ. - Δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά Κλάδο για υγειονομικές δαπάνες

Για τη διευκόλυνση όλων των στρατιωτικών η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας συγκέντρωσε, συλλέγοντας τις πληροφορίες από τα επίσημες διαδικτυακές πλατφόρμες των τριών κλάδων των Ε.Δ. (ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ), τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ώστε να υποβάλλονται ορθά και έγκαιρα όλες οι υγειονομικές δαπάνες, αποφεύγοντας έτσι την άσκοπη αλληλογραφία με την υπηρεσία.

Η ενέργεια αυτή της Ένωσης δεν υποκαθιστά και δεν αναιρεί το σημαντικό έργο που επιτελούν οι επιτελείς των τριών κλάδων, ώστε το μόνιμο και πολιτικό προσωπικό και τα προστατευόμενα μέλη αυτών να έχουν την καλύτερη υγειονομική κάλυψη στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων και διαταγών.