Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Γνωμοδοτήσεις

Υπ΄ αριθμ. 90/2017 γνωμοδότηση ΝΣΚ - Ανάκληση αποφάσεων των Διοικουσών Επιτροπών των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας, με τις οποίες αναγνωρίζεται χρόνος στρατιωτικής προϋπηρεσίας ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τους Ε.ΛΟ.Α. (Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοη
ΝΣΚ 12/2017 - Απαλλαγή ή μη από δημοτικά τέλη της ΔΕΗ στα στελέχη που διαμένουν στα στρατιωτικά οικήματα
Υπ΄ αριθμ. 309/2016 γνωμοδότηση ΝΣΚ - Δεν επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλου ΙΚΑ για συνυπηρέτηση με Αξκό της ΠΑ
Υπ΄ αριθμ. 47/2016 γνωμοδότηση ΝΣΚ - Αποζημίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας
Υπ΄ αριθμ. 22/2016 γνωμοδότηση ΝΣΚ - Συμμόρφωση της Διοίκησης σε ακυρωτική δικαστική απόφαση - Υποχρέωση καταβολής αναδρομικών αποδοχών σε διοικητικά αποκατασταθέντα λιμενικό υπάλληλο
Υπ΄ αριθμ. 10/2016 γνωμοδότηση ΝΣΚ - Χορήγηση ή μη συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος
Απόλυση από το στράτευμα Υπαξιωματικού και επαναφορά του σ’ αυτό – Καταβολή αναδρομικών αποδοχών
Έναρξη καταβολής της ειδικής αποζημίωσης ναρκαλιευτών
Απονομή νέας ειδικότητας σε Επαγγελματία Οπλίτη λόγω μεταβολής της σωματικής του ικανότητας
Αναδρομική προαγωγή εθελοντριών του Ν.705/1977