Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προεδρικά Διατάγματα

83/2018 - Αντιστοίχιση παλιών ειδικοτήτων και τεχνών με τις νέες ειδικότητες και εξειδικεύσεις του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού
200/1993 - Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ.
18/2015 Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων
133/2002 Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά
46/2005 Μετάταξη Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών Πτυχιούχων ΑΕΙ προερχομένων από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) σε Ειδικότητες Αξιωματικών
168/2000 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο "Κώδικας Πολεμικών Συντάξεων" των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολεμικών συντάξεων
166/2000 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων" των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων
99/2001 Ατομικά έγγραφα των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και καθορισμός κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικής με τα θέματα αυτά
60/2009 Κύρωση Κανονισμού Πειθαρχίας Πολεμικής Αεροπορίας
88/1999 Οργάνωση χρόνου εργασίας