Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υπ΄ αριθμ. 181/2018 γνωμοδότηση ΝΣΚ: Χορήγηση βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) στο φυσικό τέκνο στρατιωτικού ε.α., λόγω συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας του, αν και υιοθετήθηκε ως ενήλικος δυνάμει δικαστικής απόφασης.