Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υπ΄ αριθμ. 209/2018 γνωμοδότηση ΝΣΚ: Αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αιτήσεως αναγνώριση προϋπηρεσίας στρατιωτικών προέλευσης Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας - Εθελοντών Μακράς Θητείας