Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υπ΄ αριθμ. 90/2017 γνωμοδότηση ΝΣΚ - Ανάκληση αποφάσεων των Διοικουσών Επιτροπών των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας, με τις οποίες αναγνωρίζεται χρόνος στρατιωτικής προϋπηρεσίας ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τους Ε.ΛΟ.Α. (Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοη