Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΥΠ.ΕΘ.Α. - Συγκρότηση Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων

ΥΠ.ΕΘ.Α. - Συγκρότηση Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων

Με το άρθρο 3 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/25.5.2011 Απόφασης κ. ΥΕΘΑ (Β΄ 1139) αποφασίστηκε η συγκρότηση Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων (ΔΕΚΠ) με θητεία ενός (1) έτους, η οποία θα εξετάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό προσφυγές στελεχών, των οποίων τα αιτήματα για υπαγωγή σε μία εκ των κατηγοριών του άρθρου 2 της αυτής ως άνω απόφασης απορρίπτονται.

ΥΠ.ΕΘ.Α. - Συγκρότηση Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων

Έκτοτε, από το έτος 2011 και σε εκτέλεση της ως άνω απόφασης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ή ο Υφυπουργός, στον οποίο μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα, είναι υποχρεωμένος να συγκροτεί την επιτροπή με θητεία ενός (1) έτους. 

Έτσι ο νυν Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, με την κάτωθι απόφασή του, σε εκτέλεση και καθ΄ υποχρέωσή του με την από 03.6.2011 προαναφερθείσα υπουργική απόφαση, όρισε όπως ανελλιπώς συμβαίνει από το έτος 2012, τα νέα μέλη, μετά τη λήξη της θητείας των παλαιών, της Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων (ΔΕΚΠ), με θητεία έως την 30η Απριλίου 2020.  

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΕΚΠ 2019 by ΠΟ ΕΣ on Scribd