Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υπουργικές Αποφάσεις

ΠΝ: Προκήρυξη μετάταξης Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ. ΟΠ.) στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, έτους 2018
ΜΤΝ: Αύξηση του Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)
Μεταθέσεις, αποσπάσεις στρατιωτικών - όλη η απόφαση
Άδειες στρατιωτικού προσωπικού. Τί δικαιολογητικά χρειάζονται.
Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς των στρατιωτικών νοσοκομείων από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους
Νέα Υπουργική Απόφαση για τις άδειες των στρατιωτικών
Άδεια ανατροφής τέκνου μέχρι το τέκνο να γίνει 30 μηνών
Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις (Νόμος Αβραμόπουλου 1-7-2013)
Φ.300/4/128536 Σ.99/12-11-2012 Καθορισμός αριθμού εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων
Φ.500/18/83939/Σ.578/18-10-2012 Τρόπος χορήγησης Καταστάσεων Επιβίβασης, στο Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό, στους Εφέδρους Αξιωματικούς, Δοκίμους Εφέδρους Αξιωματικούς και Οπλίτες των Ε.Δ.