Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υπουργικές Αποφάσεις

Φ.400/15/214623/Σ. 3587 Τροποποίηση της Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 απόφασης «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα
Φ.910/6/129344/11.4.2005 Κανονισμός Στρατιωτικών Οικημάτων Αξκών - Υπαξκών (ΣΟΑ - ΣΟΜΥ
Τροποποίηση Πινάκων και Παραρτημάτων του π.δ. 11/2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (A΄ 17)
ΠΝ: Προκήρυξη μετάταξης Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ. ΟΠ.) στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, έτους 2018
ΜΤΝ: Αύξηση του Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)
Μεταθέσεις, αποσπάσεις στρατιωτικών - όλη η απόφαση
Άδειες στρατιωτικού προσωπικού. Τί δικαιολογητικά χρειάζονται.
Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς των στρατιωτικών νοσοκομείων από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους
Νέα Υπουργική Απόφαση για τις άδειες των στρατιωτικών
Άδεια ανατροφής τέκνου μέχρι το τέκνο να γίνει 30 μηνών