Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Παρέμβαση ΑΝΥΕΘΑ προς ΓΕΣ: Αποσύρετε το έγγραφό σας για τους ΕΜΘ

Παρέμβαση ΑΝΥΕΘΑ προς ΓΕΣ: Αποσύρετε το έγγραφό σας για τους ΕΜΘ

Με το υπ΄ αριθμ. Φ.454/2507985/Σ.4957/18.6.2019 έγγραφό του ο Β΄ Κλάδος του ΓΕΣ ζήτησε, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 10 του ν.4609/2019, σύμφωνα με την οποία οι μονιμοποιούμενοι Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) που έχουν συμπληρώσει τριάντα (30) έτη από κατάταξής τους και πέντε (5) έτη στο βαθμό του Ανθστή, δύναται να προαχθούν στο βαθμό του Ανθλγού, να προβούν σε συγκεκριμένες εντελλόμενες ενέργειες.

Με παρέμβασή του το γραφείο του ΑΝΥΕΘΑ ζητά:

Παρέμβαση ΑΝΥΕΘΑ προς ΓΕΣ: Αποσύρετε το έγγραφό σας για τους ΕΜΘ