Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Άδεια διδασκαλίας και στους εν ενεργεία Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς των ΕΔ

Π.Ο.Ε.Σ. - Άδεια διδασκαλίας και στους εν ενεργεία Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς και ΕΠΟΠ

Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 82/23.2.2016 έγγραφό μας είχαμε αιτηθεί θεσμικώς και αρμοδίως να επεκταθεί η δυνατότητα διδασκαλίας σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές ή εκπαιδευτικά εν γένει ιδρύματα, πλην των αξιωματικών και στους εν ενεργεία υπαξιωματικούς.

Π.Ο.Ε.Σ. - Άδεια διδασκαλίας και στους εν ενεργεία Υπαξιωματικούς των ΕΔ

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υιοθέτησε την πρότασή μας και με το άρθρο 45 του ν.4407/2016 (ΦΕΚ Α΄ 134) επέκτεινε τη δυνατότητα διδασκαλίας και στους εν ενεργεία Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς των ΕΔ

Π.Ο.Ε.Σ. - Άδεια διδασκαλίας και στους εν ενεργεία Υπαξιωματικούς των ΕΔ