Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Απαλλαγή από τα τέλη διοδίων για τους στρατιωτικούς

Π.Ο.Ε.Σ. - Απαλλαγή από τα τέλη διοδίων για τους στρατιωτικούς

ΘΕΜΑ   :    Απαλλαγή από τα Τέλη Διοδίων

 

ΣΧΕΤ    :    Υπ΄ αριθμ. 6686/14-11-2014 ΚΥΑ κ.κ. Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 3086, «Χωροθέτηση σταθμών διοδίων και καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής»)

 

              Αξιότιμε κε Υπουργέ.

 

              Με τις διατάξεις της σχετικής, αφ΄ ενός καθορίστηκαν τα τέλη διοδίων της Εγνατίας Οδού και αφ’  ετέρου απηλλάγησαν από τα τέλη αυτά, μεταξύ των άλλων και τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης των κατοίκων όμορων του δικτύου περιοχών, κίνηση την οποία η Ομοσπονδία μας, εκπροσωπώντας τους εν ενεργεία στρατιωτικούς των περιοχών αυτών, χαιρέτισε από τη πρώτη στιγμή.

 

              Οι στρατιωτικοί (ιδίως οι υπηρετούντες στον Στρατό Ξηράς), αυταπόδεικτα, αποτελούν τη μοναδική ομάδα που μετακινείται περισσότερο από όλους τους άλλους εργαζομένους και μάλιστα όχι για εργασία που αφορά σε μετακινήσεις - μεταφορές (πχ οδηγοί λεωφορείων - φορτηγών αυτοκινήτων, αντιπρόσωποι εταιρειών κα), αλλά λόγω των συχνών μεταθέσεών τους πέραν από τους τόπους συμφερόντων και προτίμησής τους και λόγω μετακινήσεων από την οικία τους στις Μονάδες τους, από την οικία τους στις πατρογονικές τους εστίες κατά την περίοδο των αδειών τους, από την οικία τους στη μόνιμη οικία όπου διαμένουν τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους (στις περιπτώσεις που η οικογένεια δεν «ακολουθήσει» τη μετάθεση) και από την οικία τους στην πόλη που σπουδάζουν τα τέκνα τους.

 

              Συνεπεία των ανωτέρω, αντιλαμβάνεστε ότι οι στρατιωτικοί αποτελούν υποχρεωτικώς τους συχνότερους χρήστες της Εγνατίας Οδού, καταβάλλοντας στο ακέραιο το αντίτιμο των διοδίων της, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο εργαζόμενο χρήστη της.

 

              Προκειμένου να αρθεί η ως άνω «αδικία» και να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι που πραγματικά το έχουν ανάγκη, παρακαλούμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο της απαλλαγής από τα τέλη των διοδίων για τους σταθμούς αυτών που παρεμβάλλονται μεταξύ της οικίας που διαμένουν και:

 

                   - Της Μονάδας που υπηρετούν, για απεριόριστες διελεύσεις ετησίως.

 

                   - Των πατρογονικών τους οικιών συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων τους, εφόσον έστω ο ένας εκ των δύο γονέων του καθενός βρίσκονται εν ζωή, για οκτώ (8) διελεύσεις ετησίως.

 

                   - Της οικίας που διαμένουν τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους, για είκοσι τέσσερις (24) διελεύσεις ετησίως.

 

                   - Του Δήμου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ιδιόκτητη κατοικία ή είναι δημότες αυτού, για δέκα (10) διελεύσεις ετησίως.

 

                   - Της οικίας όπου διαμένει το κάθε τέκνο τους που φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για δώδεκα (12) διελεύσεις ετησίως.

 

              Επιπλέον, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα επέκτασης των παραπάνω διευκολύνσεων για όλους τους αυτοκινητόδρομους, πέραν της Εγνατίας Οδού.

 

Π.Ο.Ε.Σ. - Απαλλαγή από τα τέλη διοδίων για τους στρατιωτικούς