Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Αποκατάσταση αποφοίτων ΑΣΣΥ

Π.Ο.Ε.Σ. - Αποκατάσταση αποφοίτων ΑΣΣΥ

ΘΕΜΑ Αποκατάσταση Αποφοίτων ΑΣΣΥ

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 298/2019 έγγραφό μας

β. Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με το σχετικό (α) έγγραφό μας προτείναμε, κατά τα πρότυπα των Ευρωπαϊκών Ενόπλων Δυνάμεων, προς αποκατάσταση μιας διαχρονικής στρέβλωσης και συνεχών νομοθετικών παρεμβάσεων και τροποποιήσεων νομοθετημάτων, σχετικώς με την αρχαιότητα μεταξύ ομοιοβάθμων στρατιωτικών διαφορετικών προελεύσεων, τούτη (η αρχαιότητα ενός εκάστου στελέχους) να καθορίζεται από τον χρόνο κτήσης του βαθμού και μόνο.

Ωστόσο και έως ότου ωριμάσει το ζήτημα, μετά την ισχύ και εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 32 του σχετικού (β), θεωρούμε ότι οφείλονται να επέλθουν μικρές νομοθετικές παρεμβάσεις προς ισορρόπηση των νέων δεδομένων ως εξής:

«Στο άρθρο 37 του ν.4494/2017 (Α΄ 165) η μόνη παράγραφος αριθμείται σε 1 και εισάγεται νέα παράγραφος 2, ως εξής: «Οι προερχόμενοι Αξιωματικοί από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), που εντάσσονται στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με τη συμπλήρωση του ελαχίστου απαραίτητου χρόνου παραμονής της παραγράφου 1δ του άρθρου 5 του ν.2439/1996 (Α΄ 219) και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Για τους Αξιωματικούς, που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντιστοίχων αποδοχών».

«Στο άρθρο 36 του ν.3883/2010 (Α΄ 167, «η παράγραφος 13Α αντικαθίσταται ως εξής: «13Α. Πέραν των καθοριζομένων στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 13, οι Αξιωματικοί της περίπτωσης 5 της παραγράφου β΄ του άρθρου 2 είναι και νεότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΣΥ.»

ΠΟΕΣ 388 2019 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΣΥ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία