Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Αποστρατείες στρατιωτικού προσωπικού με αίτηση - τί συμβαίνει με τους βαθμούς;

Π.Ο.Ε.Σ. - Αποστρατείες στρατιωτικού προσωπικού με αίτηση - τί συμβαίνει με τους βαθμούς

Αξιότιμε κε Διευθυντά.

 

Σας μεταφέρουμε την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκεια μεγάλου αριθμού συναδέλφων μας, που ανέγνωσαν το σχετικό, το οποίο δε μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε λόγω της διαβαθμίσεώς του, σύμφωνα με το οποίο εντέλλεται η ενημέρωσή τους αναφορικά με το ότι από την έναρξη καταβολής της μισθοδοσίας σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο, δηλαδή από την 01 Ιαν 18, δεν είναι δυνατή η κρίση των Αξκών βαθμού από Υπλγό έως Ανχη, που έχουν υποβάλει αίτηση αποστρατείας, για απονομή αποστρατευτικού βαθμού, όπως ίσχυε στο παρελθόν.

 

Επειδή προφανώς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε: α) αφ΄ ενός τη σχέση που μπορεί να έχει ένας νόμος που αφορά στο μισθολόγιο των στρατιωτικών με τη σταδιοδρομική τους εξέλιξη και β) αφ΄ ετέρου γιατί, εάν συμβαίνει αυτό που αναφέρεται παραπάνω, συμβαίνει μόνο στους βαθμούς από Υπλγό έως Άνχη και προκειμένου να αποφευχθεί οιαδήποτε παρερμηνεία ή σύγχυση, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε από ποια διάταξη νόμου αντλείται η προαναφερόμενη ιδιομορφία.