Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Δυσλειτουργία στο νόμο για τη συνπηρέτηση των εκπαιδευτικών με τις/τους συζύγους τους στρατιωτικούς

Π.Ο.Ε.Σ. - Δυσλειτουργία στο νόμο για τη συνπηρέτηση των εκπαιδευτικών με τις/τους συζύγους τους στρατιωτικούς

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Συζύγων Στρατιωτικών

 

α. Ν.4553/2018 (ΦΕΚ Α΄ 119, «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργείου Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργού Άμυνας»)

β.   Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 118746/Ε2/13.7.2018 εγκύκλιος

γ.   Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 146929/Ε2/7.9.2018 εγκύκλιος

           

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 21Α του ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του σχετικού (α), μετά από διαχρονική απαίτηση της Ομοσπονδίας μας και υιοθέτησή του από εσάς και τον κ. ΥΕΘΑ, γεγονός το οποίο επικροτήσαμε θετικώς: «1.Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων δύναται να αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού. 2.Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 ως στρατιωτική μονάδα νοείται η στρατιωτική εγκατάσταση όπου υπηρετεί πραγματικά ο/η στρατιωτικός.».

 

Αμέσως μετά την ψήφιση του ως άνω άρθρου, η έκδοση της σχετικής (β) εγκυκλίου μας γέμισε με ικανοποίηση και πεποίθηση ότι επιτέλους η Πολιτεία εφαρμόζει τα νομοθετήματα που η ίδια εισηγείται προς ψήφιση, μια ενέργεια του Υπουργείου σας, το οποίο ομολογουμένως δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοιου είδους άμεσες αντιδράσεις στα παρελθόντα έτη, γεγονός που μας σχολιάστηκε ευμενώς από όλα τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Π.Ο.Ε.Σ. - Δυσλειτουργία στο νόμο για τη συνπηρέτηση των εκπαιδευτικών με τις/τους συζύγους τους στρατιωτικούς

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ως άνω εγκύκλιο, της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ζητήθηκε από τις Δνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά τη διαδικασία δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποσπάστηκαν με τις υπ’ αριθ. 102381/E2/20-6-2018, 102380/Ε2/20-6- 2018, 102379/Ε2/20-6-2018, 108623/Ε2/29-6-2018 & 108608/Ε229-06-2018 Υ.Α. και πρόκειται να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες περιοχής αρμοδιότητάς τους, να ζητήσουν από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, να προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση της στρατιωτικής μονάδας που υπηρετεί πραγματικά ο/η σύζυγος, ώστε, στη συνέχεια, να φροντίσουν για την τοποθέτησή τους σε σχολείο που απέχει έως είκοσι (20) χλμ. από τη συγκεκριμένη στρατιωτική μονάδα, σε περίπτωση, δε, που η σχολική μονάδα είναι σε νησί, τότε η/ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα εντός του ίδιου νησιού. Επίσης, θα πρέπει να προβλέψουν να υπάρχει στη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων σχετικό πεδίο (τοποθέτησης κατά προτεραιότητα ως σύζυγος στρατιωτικού Ενόπλων Δυνάμεων).

 

Ωστόσο, προς έκπληξη των ελάχιστων εκπαιδευτικών - συζύγων στρατιωτικών, μια καινούρια εγκύκλιος, η σχετική (γ), ήρθε να ανατρέψει, αφ΄ ενός το ίδιο το νομοθέτημα, επί του οποίου κατά την άποψή μας δόθηκε μια διαστρεβλωμένη διασταλτική ερμηνεία και αφ΄ ετέρου την ελπίδα και την ικανοποίηση που αυτό (νομοθέτημα) γέννησε.

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη σχετική (γ) εγκύκλιο της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενά σε σχολικές μονάδες σε ακτίνα 20 χλμ από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί πραγματικά ο/η σύζυγος, θα πρέπει να καλείται ο εκπαιδευτικός να δηλώσει εάν συναινεί να τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα πέραν των 20 χλμ, σε περίπτωση δεν που ο εκπαιδευτικός δεν συναινέσει, οι αρμόδιες Δ/νσεις Εκπ/σης κλήθηκαν να ενημερώσουν την ανωτέρω Δνση, προκειμένου να εξεταστεί διαδικασία ανάκλησης της απόσπασής του.

Π.Ο.Ε.Σ. - Δυσλειτουργία στο νόμο για τη συνπηρέτηση των εκπαιδευτικών με τις/τους συζύγους τους στρατιωτικούς

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

 

Θεωρώντας ότι αυτό που ζητείται, με την ως άνω σχετική (γ) εγκύκλιο, είναι αφ΄ ενός εκβιαστική – πιεστική ενέργεια προς τις/τους εκπαιδευτικούς – συζύγους συναδέλφων μας, ενέργεια για την οποία δεν μας έχετε συνηθίσει και αφ΄ ετέρου όχι μόνο δεν πηγάζει από καμιά εξουσιοδοτική διάταξη του τρίτου άρθρου του ν.4553/2018, που εσείς εισηγηθήκατε, αλλά έρχεται σε ευθεία σύγκρουση και δυσαρμονία με αυτό, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και τις κατάλληλες κατά κρίση σας ενέργειες, προς θεραπεία του προβλήματος που ανέκυψε.