Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Ειδική άδεια σε στρατιωτικούς

Π.Ο.Ε.Σ. - Ειδική άδεια σε στρατιωτικούς

ΘΕΜΑ : Ειδική Άδεια σε Στρατιωτικούς με Τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.)

α. Υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 371/20.9.2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π.

β. Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»)

γ. Υπ΄ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ4753/2016 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2808, «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»)

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό (α) έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π.), με το οποίο προτείνεται η θέσπιση ειδικής αδείας για τους στρατιωτικούς που έχουν τέκνα που πάσχουν από διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή με την ίδια άδεια που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του σχετικού (β), σε υπαλλήλους με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν εργάζονται, χορηγείται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο, άδεια η οποία δεν έχει εισέτι θεσπισθεί και για τις/τους στρατιωτικούς.

Κατόπιν τούτων και με σίγουρη την ευαισθησία που επιδεικνύετε για τις/τους συναδέλφους που έχουν στην οικογένειά τους μέλη με ιδιαιτερότητες, προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της σχετικής (γ), ως εξής: «1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι είναι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς ανήλικου τέκνου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση ή από νεοπλασματική ασθένεια ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας ή μεταμόσχευσης ή έχουν τέκνο που πάσχει από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) εφόσον αυτό είναι ανήλικο ή είναι ενήλικο αλλά δεν εργάζεται, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές, διάρκειας τριάντα (30) ημερών το χρόνο.

ΠΟΕΣ 295/2019 ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ) by ΠΟ ΕΣ on Scribd