Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Εκσυγχρονισμός στα υποχρεωτικά σχολεία των Αξκών ΕΔ - Εκπαίδευση εξ αποστάσεως

Π.Ο.Ε.Σ. - Εκσυγχρονισμός στα υποχρεωτικά σχολεία των Αξκών ΕΔ - Εκπαίδευση εξ αποστάσεως

ΘΕΜΑ : Εκσυγχρονισμός Εκπαίδευσης Αξιωματικών ΕΔ

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. Φ.330/162031 Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1854, “Σχολεία υποχρεωτικής φοίτησης Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων”)

1.  Σύμφωνα με το σχετικό καθορίζονται τα σχολεία υποχρεωτικής φοίτησης των Αξιωματικών των ΕΔ, η οποία (φοίτηση) τυπικά και ουσιαστικά, έχει καθοριστική σημασία στη σταδιοδρομία του κάθε Αξιωματικού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1: «Η ολοκλήρωση της φοίτησης στα σχολεία αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις αντιστοίχων κανονισμών λειτουργίας του κάθε σχολείου, αποτελεί τυπικό προσόν κρίσης για προαγωγή, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης αποτελεί ουσιαστικό προσόν, που εκτιμάται από τα Συμβούλια Κρίσεων.».

2.  Στα σχολεία αυτά απαιτείται η φυσική παρουσία του συναδέλφου, ο οποίος, ανάλογα με τη διάρκεια του εκάστοτε σχολείου, απουσιάζει επί μακρόν από τη Μονάδα υπηρέτησης και την οικογένειά του, ενώ η παρακολούθησή τους συνεπάγεται ένα σημαντικό κόστος για τη διαμονή και διαβίωσή του, που τις περισσότερες φορές υπερβαίνει το ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος το οποίο λαμβάνει.

3.  Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και δυνατοτήτων δεν έχει επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό στις ΕΔ, παρότι υπάρχουν και τα μέσα (εγκαταστάσεις - υλικά) αλλά και το κατάλληλο προσωπικό για την αξιοποίησή της. Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) δεν απαιτεί φυσική επαφή του εκπαιδευομένου με τον εκπαιδευτή. Τα πλεονεκτήματα δε της διαδικτυακής μάθησης είναι πολλαπλά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

α. Η εκπαίδευση από «δασκαλοκεντρική» γίνεται «μαθητοκεντρική». Η τηλεκπαίδευση φέρνει το μαθητή στο κέντρο.

β. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να προσαρμόσει τα μαθήματά του και να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που να καλύπτει τις ανάγκες του. Έτσι είναι εφικτή πλέον η δια βίου κατάρτιση αφού το μάθημα μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις και το χρόνο του μαθητή.

γ. Χάρη στην τηλεκπαίδευση δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να παρακολουθεί το μάθημα από παντού και όποτε θέλει. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντα και από παντού προσβάσιμο.

δ. Κερδίζεται πολύτιμος χρόνος και μειώνεται το κόστος από άσκοπες μετακινήσεις καθόσον καταλύονται οι δαπανηροί γεωγραφικοί και χρονικοί περιορισμοί επ’ ωφελεία της Υπηρεσίας και του καταρτιζόμενου.

ε. Το υλικό που παράγεται μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και έτσι δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτή να ασχολείται μόνο με την ενημέρωση και τον εμπλουτισμό του υλικού και όχι με την εκ νέου δημιουργία του, κάθε φορά που διδάσκεται το μάθημα.

στ. Είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση της προόδου των μαθητών από τον καθηγητή και σωστότερη η αξιολόγησή τους.

4. Κατόπιν των ανωτέρω η Ομοσπονδία μας με γνώμονα το συμφέρον του προσωπικού αλλά και της Υπηρεσίας προτείνει τα ακόλουθα:

α. Αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης σε όλα τα υποχρεωτικά σχολεία, προκειμένου να μειωθεί η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης.

β. Περιορισμός διάρκειας της φυσικής παρουσίας των εκπαιδευομένων, η οποία να μην υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) της συνολικής διάρκειας του εκάστοτε σχολείου.

γ. Επέκταση εφαρμογής της ηλεκτρονικής μάθησης εξ αποστάσεως, σε όλες τις διαθέσιμες μορφές αυτής (εξατομικευμένο ρυθμό, ασύγχρονη, σύγχρονη).

δ. Θέσπιση προγραμμάτων ανταλλαγής εκπαιδευομένων που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους των ΕΔ, στο βαθμό που αυτό καθίσταται εφικτό, προκειμένου να προαχθεί η διακλαδικότητα.

ε. Κατανομή εκπαιδευομένων, κατά εκπαιδευτική σειρά, με βασικό κριτήριο τη διαμόρφωση τμημάτων αμιγούς προέλευσης (ξεχωριστά τμήματα για τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ από τους Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΕΙ, που έχουν διακριτή σταδιοδρομική εξέλιξη), με σκοπό την - κατά το δυνατόν - επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων, ωφελημάτων από την υπόψη διαδικασία.

ΠΟΕΣ 167/2019- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΚΩΝ ΕΔ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία