Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π.: Ετήσια υγειονομική εξέταση (ΕΥΕ) προσωπικού

Π.Ο.Ε.Σ. - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π.: Ετήσια υγειονομική εξέταση (ΕΥΕ) προσωπικού

ΘΕΜΑ : Προληπτική ιατρική (Ετήσια Υγειονομική Εξέταση Στρατιωτικού Προσωπικού)

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 377/11.10.2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π.

β. Φ.710/6/42271/Σ.29/09.2.2017/ΓΕΣ/ΔΥΓ

1. Με αφορμή το (α) σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π.), το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως, παρακαλούμε όπως εξετάσετε:

α. Τη διερεύνηση της δυνατότητας διενέργειας των εξετάσεων, που δεν διενεργούνται στα ΣΤΕΠ Φρουρών ανά την Επικράτεια, με τους αρμοδίους φορείς των Περιφερειακών Γενικών Κρατικών Νοσοκομείων, κατόπιν σχετικού προγραμματισμού, για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού έκαστης Φρουράς, προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος.

β. Τον καθορισμό της διαδικασίας ελέγχου καταχώρησης των επιστάμενων Δελτίων Εξέτασης, εφόσον αυτός υλοποιείται στα Περιφερειακά Γενικά Κρατικά Νοσοκομεία και σχετικής ενημέρωσης των εξετασθέντων.

2. Είμαστε απολύτως βέβαιοι για την αποδοχή της ανωτέρω πρότασής μας, όταν μάλιστα ήδη με το (α) σχετικό οι προτεινόμενες ενέργειες εφαρμόζονται για το προσωπικό της Φρουράς Φθιώτιδος.

--------------------------------------

ΘΕΜΑ : Προληπτική Ιατρική (Περιοδική Υγειονομική Εξέταση Στρατιωτικού Προσωπικού Φρουράς Λιτοχώρου )

ΣΧΕΤ : ΠαΔ 7-1/2009/ΓΕΣ/ΔΥΓ

1. Σας γνωρίζουμε ότι για την υλοποίηση της ετήσιας υγειονομικής εξέτασης (ΕΥΕ), στελέχη που υπηρετούν στη Φρουρά Λιτοχώρου μεταβαίνουν στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε. (απόσταση 90 χλμ.), με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται, να επιβαρύνεται η Υπηρεσία με τις αντίστοιχες οικονομικές αποζημιώσεις λόγω μετακινήσεώς τους εκτός Φρουράς, αλλά και να απουσιάζουν από τις θέσεις εργασίας τους για περισσότερες από τέσσερις (4) ημέρες μέχρι την ολοκλήρωση των αναγκαίων εξετάσεων, σε πολλές περιπτώσεις.

2. Σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του Παραρτήματος «Α» του σχετικού, αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει αδυναμία διενέργειας των αναγκαίων εξετάσεων σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία ή σε Μονάδες Υγειονομικού της περιοχής και στα κατά τόπους Κρατικά Νοσοκομεία ή Ιδιωτικά Εργαστήρια, έπειτα από εκτίμηση και έγκριση του Σχηματισμού, ενώ μόνο στις περιπτώσεις αδυναμίας διενέργειας εξετάσεων σε αυτά είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία άλλων Φρουρών.

3. Κατόπιν των παραπάνω η Ένωσή μας προτείνει:

α. Τη διερεύνηση της δυνατότητας διενέργειας των εξετάσεων που δεν διενεργούνται στο ΣΤΕΠ Φρουράς  με τους αρμοδίους φορείς του Γενικού  Νοσοκομείου Κατερίνης, κατόπιν σχετικού προγραμματισμού, για το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού της Φρουράς, προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος.

β. Τον καθορισμό της διαδικασίας ελέγχου καταχώρησης των επιστάμενων Δελτίων Εξέτασης, εφόσον αυτός υλοποιείται στο Γ.Ν. Κατερίνης και σχετικής ενημέρωσης των εξετασθέντων.

ΠΟΕΣ 404/2019 ΕΤΗΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Π.Ο.Ε.Σ. - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π.: Ετήσια υγειονομική εξέταση (ΕΥΕ) προσωπικού

 

Επισυναπτόμενα αρχεία