Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. - Προστασία των ιατρικών ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων

Π.Ο.Ε.Σ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. - Προστασία των ιατρικών ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων

ΘΕΜΑ : Προσωπικά Δεδομένα (Ιατρικές Γνωματεύσεις Κοινοποιούμενες σε Αναρμόδια Πρόσωπα)

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 555/2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.), με το οποίο προτείνεται, προκειμένου να διασφαλιστεί η στοιχειώδης προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των στρατιωτικών που αφορούν σε ιατρικές πράξεις (λόγος επίσκεψης σε ιατρό, ιατρική γνωμάτευση, είδος και τρόπος θεραπείας κ.ο.κ.):

- η κατάργηση της αναγραφής σε πάσης φύσεως βιβλίο ή δελτίο συμβάντων – αναφορών των οργάνων ασφαλείας οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας αποτελεί προσωπικό δεδομένο ιατρικής φύσης,

- για την παρακολούθηση των νοσηλευομένων στρατιωτικών ή αυτών που τελούν υπό αναρρωτική άδεια, η αναγραφή της γενικής μόνο κατάστασης (πχ. «Επίσκεψη για τακτικούς/έκτακτους λόγους υγείας στο Ιατρείο του Στρδου», «Νοσηλεύεται κλινήρης στο 212 ΚΙΧΝΕ» και «Σε 10ήμερη αναρρωτική άδεια.») παραβλέποντας κάθε φορά τους λόγους και

- σε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένη η αναγραφή ιατρικών στοιχείων για σοβαρούς λόγους, αυτή να πραγματοποιείται σε ειδικό έντυπο, το οποίο θα εσωκλείεται σε σφραγισμένο φάκελο, η κατάληξη του οποίου κάθε φορά θα είναι σε χέρια αρμοδίων και εξουσιοδοτημένων για την τήρηση και επεξεργασία του προσώπων.

....................................................

ΘΕΜΑ : Προσωπικά Δεδομένα (Ιατρικές Γνωματεύσεις Κοινοποιούμενες σε Αναρ-μόδια Πρόσωπα)

ΣΧΕΤ. : Η από 04 Δεκ 2019 Ανακοίνωση - Ενημέρωση για τα Δικαιολογητικά Φρουρών Προτίμησης ΣΞ της Π.Ο.Ε.Σ.

Με αφορμή τη σχετική ανακοίνωσή σας, συνάδελφοι – μέλη της Ένωσής μας, επικοινώνησαν μαζί μας προκειμένου να εκφράσουν τα παράπονά τους για τη διαδικασία αναφοράς συμβάντων που ακολουθείται από τα όργανα ασφαλείας όλων των επιπέδων (από τον ΑΥΔ Μονάδος μέχρι και τον Συντονιστή Ασφαλείας Σχηματισμού), κατά την οποία αναρμόδια πρόσωπα λαμβάνουν γνώση ιατρικών γνωματεύσεων και γενικά ιατρικών πράξεων παθόντων συναδέλφων.

Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που συνάδελφός μας επιθυμήσει ή επιβληθεί (τακτικώς ή εκτάκτως) να επισκεφτεί στρατιωτικό πάροχο ιατρικών υπηρεσιών (επιπέδου Ιατρείου Στρατοπέδου, ΣΤΕΠ Φρουράς ή Νοσοκομείου), οφείλει να αναφέρει στην Υπηρεσία (Δκτή – 1ο Γραφείο - ΑΥΔΜ), αφενός το λόγο της επίσκεψής του στον ιατρό και αφετέρου την γνωμάτευσή αυτού. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας του συναδέλφου και σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες (ιδιαίτερα σε περιπτώσεις νοσηλείας ή αναρρωτικών αδειών), αναγράφονται, ενημερώνονται και τηρούνται σε σχετικά πεδία των βιβλίων/δελτίων αναφορών και συμβάντων των οργάνων ασφαλείας τα ιατρικά αυτά στοιχεία, στα οποία έχει πρόσβαση πλήθος συναδέλφων.

Τα υπόψη ιατρικά στοιχεία αποτελούν σαφώς ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δεν προστατεύονται, αλλά αντιθέτως διασπείρονται σε ανεξέλεγκτο αριθμό αναρμόδιων ατόμων, εξαιτίας του συστήματος και των διαδικασιών ενημέρωσης της ιεραρχίας.

Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να διασφαλιστεί η στοιχειώδης προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των συναδέλφων μας που αφορούν σε ιατρικές πράξεις (λόγος επίσκεψης σε ιατρό, ιατρική γνωμάτευση, είδος και τρόπος θεραπείας κ.ο.κ.), προτείνουμε την κατάργηση της αναγραφής σε πάσης φύσεως βιβλίο ή δελτίο συμβάντων – αναφορών των οργάνων ασφαλείας οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας αποτελεί προσωπικό δεδομένο ιατρικής φύσης. Για την παρακολούθηση των νοσηλευομένων συναδέλφων μας ή αυτών που τελούν υπό αναρρωτική άδεια, προτείνουμε την αναγραφή της γενικής μόνο κατάστασης (πχ. «Επίσκεψη για τακτικούς/έκτακτους λόγους υγείας στο Ιατρείο του Στρδου», «Νοσηλεύεται κλινήρης στο 212 ΚΙΧΝΕ» και «Σε 10ήμερη αναρρωτική άδεια.») παραβλέποντας κάθε φορά τους λόγους. Σε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένη η αναγραφή ιατρικών στοιχείων για σοβαρούς λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν στην παρούσα, αυτή να πραγματοποιείται σε ειδικό έντυπο, το οποίο θα εσωκλείεται σε σφραγισμένο φάκελο, η κατάληξη του οποίου κάθε φορά θα είναι σε χέρια αρμοδίων και εξουσιοδοτημένων για την τήρηση και επεξεργασία του προσώπων.

ΠΟΕΣ 603/2019 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΕΣΠΕΕΞ 555/2019 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ by ΠΟ ΕΣ on Scribd