Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Μετά τους θανάτους συναδέλφων και το ακατάλληλο νερό σε πλοία, τώρα οι εκπρόσωποι των ενώσεων στις Ε.Υ.Α.Ε.

Π.Ο.Ε.Σ. - Μετά τους θανάτους συναδέλφων και το ακατάλληλο νερό σε πλοία, τώρα οι εκπρόσωποι των ενώσεων στις Ε.Υ.Α.Ε.

ΘΕΜΑ Συμμετοχή Εκπροσώπων Ενώσεων Εν Ενεργεία Στρατιωτικών στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.)

α. Υπ΄ αριθμ. Φ.900α/2168/16672/2019 Απάντηση ΥΠ.ΕΘ.Α. σε Κοινοβουλευτικό Έλεγχο

β. Υπ΄ αριθμ. 969/2019 Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή των Ελλήνων

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 415/2019  Απάντηση ΥΠ.Ε.Κ.Υ. σε Κοινοβουλευτικό Έλεγχο

δ. Ν.3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.»)

ε. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 552/2018 έγγραφο

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με την (α) σχετική απάντησή σας, κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επί της (β) όμοιας ερώτησης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σχετικώς με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ενώσεων των εν ενεργεία στρατιωτικών στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.), απαντήσατε, προφανώς υπό τη μορφή διαπίστωσης, ότι δεν προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Με το παρόν έγγραφό μας επιτρέψτε μας να σας ενημερώσουμε ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Η πραγματικότητα καταγράφεται στη (γ) σχετική απάντηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επί της όμοιας ερώτησης, σύμφωνα με την οποία: «Σχετικά με τα μέλη των Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας στην Επιχείρηση (Ε.Υ.Α.Ε.) στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ΚΝΥΑΕ προβλέπεται ότι: «Τα συμβούλια εργαζομένων υποδεικνύουν τα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. από τα μέλη τους. Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι ή συμβούλια εργαζομένων που προβλέπονται από νόμο, οι εργαζόμενοι εκλέγουν σε γενική συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό κάθε δύο χρόνια, τα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπό τους, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, με άμεση και μυστική ψηφοφορία.». Στην συνέχεια, στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι: «Οι υποψήφιοι για την Ε.Υ.Α.Ε. αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ψηφίσει από το ψηφοδέλτιο τόσους υποψηφίους, όσος ο αριθμός των μελών της Ε.Α.Υ.Ε. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας ακολουθεί κλήρωση. Οι αμέσως επόμενοι σε αριθμό ψήφων αναδεικνύονται αναπληρωματικά μέλη.»».  

Πράγματι, το νομοθετικό πλαίσιο, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του (δ) σχετικού, είναι εντελώς ξεκάθαρο και σαφές. Με το (ε) όμοιο έγγραφο, το οποίο σας αποστέλλουμε, συνημμένως, για ενημέρωσή σας, είχε παρατεθεί η ισχύουσα νομοθεσία, η οποία εφαρμόζεται και στο ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν είναι διαφορετική από αυτή που επικαλείται και επιβεβαιώνεται και από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

Ωστόσο, εάν για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν είναι ξεκάθαρο ή ανύπαρκτο το θεσμικό πλαίσιο, σας παρακαλούμε, ως πολιτικό προϊστάμενό του, μετά τους αλλεπάλληλους και σε μικρό χρονικό διάστημα θανάτους συναδέλφων μας, αλλά και του ακατάλληλου πόσιμου νερού σε Πολεμικά Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού μας, όπως δημοσιεύθηκε, να ενεργοποιήσετε όλες εκείνες τις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες προς θεσμοθέτηση των εκπροσώπων των ενώσεων των εν ενεργεία στρατιωτικών στις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.), Γραφεία Υγιεινής και Ασφάλειας (Γ.Υ.Α.) ή Τμήματα Υγιεινής και Ασφάλειας (Τ.Υ.Α.) των Μονάδων/Υπηρεσιών, δια προσθέσεως παραγράφου 7 στο άρθρο 4 του (δ) σχετικού νόμου ν.3850/2010 ως εξής: «Οι παράγραφοι 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και στο ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.».

ΠΟΕΣ 516/2019 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΑΕ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία