Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Μεταθέσεις στελεχών και μέριμνα προσωπικού

Π.Ο.Ε.Σ. - Μεταθέσεις στελεχών και μέριμνα προσωπικού

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις Στελεχών και Μέριμνα Προσωπικού

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 041/14.6.2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Καλύμνου

β. Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

γ. Υπ΄ αριθμ. Φ. 411/253437/Σ. 2358/2013 απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1631, «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των Κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)

Αξιότιμοι κοι Αρχηγοί.

Η περίοδος που διανύουμε, όπως κάθε έτος έτσι και φέτος, είναι περίοδος μεταθέσεων και μετακίνησης προσωπικού ανά την Επικράτεια. Μετά την κοινοποίηση των φετινών μεταθέσεων στις Υπηρεσίες, η Ομοσπονδία μας έγινε αποδέκτης παραπόνων από συναδέλφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλήθος δυσκολιών ως προς τις υλοποιήσεις των μεταθέσεων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά (β) και (γ).

Συγκεκριμένα, τα δύο κυριότερα προβλήματα που μας μεταφέρθηκαν σχετίζονται αφ΄ ενός με την εξεύρεση καταλλήλων οικιών που να μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των στελεχών και των οικογενειών τους και αφ΄ ετέρου με την υποστήριξη των μελών των οικογενειών τους, όπως την εγγραφή σε σχολεία ή την εξεύρεση σχετικής υποστήριξης.

Δυστυχώς, η περίοδος της κρίσης και η οικονομική περιπέτεια στην οποία μπήκε η Χώρα μας και η Ελληνική κοινωνία, λειτούργησαν αρνητικά και κατέστησαν τα ανωτέρω προβλήματα πλέον δεδομένα και καθημερινότητα ενός εκάστου στελέχους, με δυσμενείς συνέπειες τόσο για τα ίδια τα στελέχη όσο και για τις οικογένειές τους. Κυρίως το θέμα εξεύρεσης κατοικίας, τα τελευταία έτη, έχει επιδεινωθεί σε μέγιστο βαθμό, λόγω της διάθεσης μεγάλου αριθμού (που τείνει να γίνει κανόνας, ιδίως στις νησιωτικές περιοχές) για τουριστικούς λόγους, όπου κατοικίες είτε διατίθενται με τη διαδικασία airbnb, είτε διατίθενται προς ενοικίαση στους στρατιωτικούς μέχρι την έναρξη της τουριστικής περιόδου (30 Μαΐου ή Ιουνίου ανά περίπτωση).

Όπως γίνεται αντιληπτό, η αξιοπρεπή διαβίωση των στελεχών και των οικογενειών τους δεν μπορεί πλέον να θεωρείται αυτονόητη, αλλά μια διαδικασία που πρέπει ολοένα να αγωνίζεσαι για να βελτιώσεις.

Στο πλαίσιο των κατά νόμο υποχρεώσεών μας και προκειμένου να συνδράμουμε στην προσπάθεια της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ για εξεύρεση της καλύτερης, οικονομικότερης και ταχύτερης λύσης στο χρονίζον ως άνω πρόβλημα της στέγασης των στελεχών των ΕΔ, προτείνουμε όπως συσταθεί κατάλληλη διακλαδική ομάδα εργασίας/επιτροπή, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των συνδικαλιστικών φορέων των εν ενεργεία στελεχών των ΕΔ, η οποία, τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο:

α. να καταγράψει όλα τα διαθέσιμα οικήματα και κτίρια των ΕΔ σε όλες τις περιοχές, ιδίως δε όσα δεν χρησιμοποιούνται ως οικήματα.

β. να απευθυνθεί σε όλες τις Υπηρεσίες υπαγωγής ώστε αυτές με τη σειρά τους να υποβάλουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος οικονομικούς προϋπολογισμούς των εργασιών που απαιτούνται προκειμένου τα ανωτέρω κτίρια να επισκευαστούν και να καταστούν κατοικήσιμα.

γ. να επανεξεταστούν οι μηχανισμοί των ΕΔ από τους οποίους προκύπτουν οι ανάγκες για μεταθέσεις, ώστε αυτές, αφ΄ ενός να γνωστοποιούνται νωρίτερα και αφ΄ ετέρου να παρέχουν μεγαλύτερο χρόνο στα στελέχη μέχρι την υλοποίησή τους, προκειμένου αυτά να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες σε θέματα εύρεσης κατοικίας και υποστήριξης της οικογένειας (πχ εγγραφή παιδιών στα σχολεία κλπ).

δ. να εξεταστούν δυνατότητες προτάσεως αντιμέτρων (όπως για παράδειγμα οι φοροελαφρύνσεις), προς τα οποία θα συνδράμουμε κι εμείς με έγγραφο την κατάλληλη στιγμή, ώστε οι ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν κίνητρα για να ενοικιάζουν τα σπίτια τους σε στελέχη των ΕΔ.

75-2019 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία