Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Μουσικά σχολεία και τέκνα στρατιωτικών

Π.Ο.Ε.Σ. - Μουσικά σχολεία και τέκνα στρατιωτικών

ΘΕΜΑ : Μεταγραφή Τέκνων Στρατιωτικών από Μουσικά Σχολεία του Εξωτερικού στα Μουσικά Σχολεία της Χώρας

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 283/2019 έγγραφό μας

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1371, «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων»)

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 155048/Δ2/04.10.2019 έγγραφο Δνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης Τμήμα Α΄

Αξιότιμη κα Υπουργέ.

Με το σχετικό (α) έγγραφό μας, σας κοινοποιήσαμε περιεχόμενο επιστολής συναδέλφου μας, σχετικά με πρόβλημα που αντιμετώπισε κατά τη μεταγραφή του υιού του στην Α΄ τάξη Γυμνασίου μουσικού σχολείου στην Ελλάδα, από αντίστοιχο μουσικό σχολείο της Κύπρου και μετά από παράθεση οικείων προβλέψεων της (β) όμοιας υπουργικής απόφασης, ζητήσαμε την, προφανώς από αβλεψία, διόρθωση/συμπλήρωση/προσθήκη αυτής σε μελλοντική έκδοσή της, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ταλαιπωρία εμπλεκομένων και τελικώς απογοήτευση ανηλίκων παιδιών.

Ωστόσο, με το (γ) έγγραφό του, το Α΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου σας, μας γνώρισε το ήδη γνωσθέν σε εμάς ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, χωρίς να μας απαντήσει επί της ουσίας για την πρόθεση του Υπουργείου σας περί της προτεινόμενης πρόβλεψης.

Θεωρώντας ότι το εν θέματι πρόβλημα παραμένει άλυτο και πιστεύοντας ότι σε μελλοντικό χρόνο κατά τη διαδικασία των εξετάσεων για φοίτηση τους στα Μουσικά Γυμνάσια της Χώρας, μέσω εγγραφών -  μεταγραφών, δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν τέκνα στρατιωτικών, που υπηρετούν σε θέσεις του εξωτερικού, λόγω του αυστηρού πλαισίου μετακινήσεων/μεταθέσεων/επαναπατρισμού των στρατιωτικών (γονέων των τέκνων) και συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποιήσεων αυτών, επανερχόμενοι στο (α) σχετικό έγγραφό μας, ζητάμε την επανεξέταση του θέματος και την πρόβλεψη στις μελλοντικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις προσθήκης, ως εξής: «Δύναται να διενεργείται έκτακτη διαδικασία επιλογής για μαθητές οι οποίοι προέρχονται από το εξωτερικό μέχρι τη 15η  Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους καθώς και οποιαδήποτε χρονική περίοδο για μαθητές οι οποίοι φοιτούν σε αντίστοιχα μουσικά σχολεία του εξωτερικού, κατά την ίδια σχολική χρονιά. Κατά τη διαδικασία της έκτακτης  επιλογής, αν οι μαθητές επιτύχουν αποτελέσματα ισάξια ή καλύτερα από τους μαθητές οι οποίοι έχουν επιλεγεί για φοίτηση, τότε εγγράφονται ως υπεράριθμοι στο μουσικό σχολείο, σε διαφορετική περίπτωση κατατάσσονται ως επιλαχόντες στη σειρά που τους αναλογεί, σε σχέση με τους ήδη υπάρχοντες επιλαχόντες, οι οποίοι προέκυψαν από τις αρχικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν».

ΠΟΕΣ 525/2019 ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕΤΟ 283_2019 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΑΣ by ΠΟ ΕΣ on Scribd