Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Να επιστραφούν τα ποσά που κατεβλήθησαν για την αναγνώριση του διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας

Π.Ο.Ε.Σ. - Να επιστραφούν τα ποσά που κατεβλήθησαν για την αναγνώριση του διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας

1. Με το (α) σχετικό έγγραφό σας κοινοποιήσατε τη (β) όμοια εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποσαφηνίζοντας το καθεστώς αναγνώρισης – υπολογισμού του διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας των εν ενεργεία στρατιωτικών, επισημαίνοντας (ιδέτε παράγραφο 3) ότι το κόστος αναγνώρισης μειώνεται σημαντικά για τα στελέχη των Ε.Δ., καθόσον υπολογίζεται με χαμηλότερο εύρος αποδοχών, ήτοι στον αντίστοιχο τότε μισθολογικό βαθμό στον οποίο αφορά η αναγνώριση, όπου ήταν μικρότερες και οι αντίστοιχες συντάξιμες αποδοχές.

 

2. Επικροτώντας τις μέχρι τώρα ενέργειές σας, προς ανακούφιση των συναδέλφων μας, υπενθυμίζουμε τις ελάχιστες εκκρεμότητες, οι οποίες πρέπει να διευθετηθούν και για τις οποίες παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, ήτοι:

 

α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πλήθος συναδέλφων μας ήδη έχει προχωρήσει στην αναγνώριση των ετών θέματος, με την καταβολή εισφορών που υπολογίσθηκαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης και όχι κατά το χρόνο που έχει παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία, θεωρούμε ότι χρήζει επανυπολογισμός τους,υπό το καθεστώς υπαγωγής, όπως αυτό αποσαφηνίστηκε με το (α) σχετικό και επιστροφή των όποιων ποσών θα προκύψουν στους δικαιούχους ή συμψηφισμός τους με υπολειπόμενα ποσά.

 

β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι για τα στελέχη των Σ.Α. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ισχύουν ευνοϊκές ρυθμίσεις αναφορικά με τη διαδικασία αναγνώρισης ως διπλά συντάξιμων, των χρόνων υπηρεσίας σε μονάδες εκστρατείας (υπολογισμός εισφορών με ποσοστό 20% στην αμοιβή πέραν του 5νθημέρου εργασίας) επείγει ανάλογος υπολογισμός τους και για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς.

 

3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.