Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Όχι στους καπηλευτές

Π.Ο.Ε.Σ. - Όχι στους καπηλευτές

Αξιότιμε κε Αυτιά.

 

Την Κυριακή 07 Οκτωβρίου 2018, στην εκπομπή “Καλημέρα”, αναφερθήκατε εκτεταμένως στα μισθολογικά θέματα των στρατιωτικών και συγκεκριμένα, στην πρόθεση της Κυβέρνησης να επιστρέψει χρήματα τα οποία είχαν παρανόμως παρακρατηθεί από τους εν ενεργεία στρατιωτικούς, υλοποιώντας σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). 

 

Είναι παγκοίνως γνωστό, ότι η Ομοσπονδία μας (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.Ο.Ε.Σ.), ήταν αυτή που προσέφυγε ενώπιον της Ολομελείας του ΣτΕ, η οποία, με την υπ΄ αριθμ. 1125/2016 απόφασή της, έκρινε (για 2η φορά) τις περικοπές που επιβλήθηκαν από προηγούμενες Κυβερνήσεις ως αντισυνταγματικές.

 

Επιπρόσθετα, η Ομοσπονδία μας (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.), ήταν αυτή που προσέφυγε ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου του ΣτΕ, για την μη εισέτι συμμόρφωση της νυν Κυβέρνησης στην ως άνω δικαστική απόφαση, όπως φαίνεται  κι από το υπ΄ αριθμ. 4/2018 πρακτικό του ανωτέρω Τριμελούς Συμβουλίου, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως.

 

Έτσι λοιπόν, με έκπληξη παρακολουθήσαμε στην τελευταία σας εκπομπή, ότι το επίμαχο θέμα κλήθηκαν να σχολιάσουν συνάδελφοι στρατιωτικοί, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συγκεκριμένη διεκδίκηση. Θα θέλαμε να ξέρετε, ότι δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν εν στολή στρατιωτικό να παρουσιάζεται στο όνομα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών και να καπηλεύεται τον αγώνα μας για την πλήρη δικαίωση του συνόλου των εν ενεργεία στρατιωτικών, η οποία επήλθε με τις υπ΄ αριθμ. 2193/2014 και 1125/2016 αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ, που προκάλεσε η Ομοσπονδία μας.

 

Προς υποβοήθηση της πληρέστερης ενημέρωσης των πολιτών μέσα από την εξαιρετικά δημοφιλή σας εκπομπή, παρακαλούμε θερμά, για την παρουσία αντιπροσώπου της Ομοσπονδίας μας προς ανάπτυξή του συγκεκριμένου θέματος προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, στην επόμενη εκπομπή σας.   

 

Π.Ο.Ε.Σ. - Όχι στους καπηλευτές