Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Οικονομική μέριμνα προσωπικού στη νήσο Χίο

Π.Ο.Ε.Σ. - Οικονομική μέριμνα προσωπικού στη νήσο Χίο

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Με το παρόν έγγραφό μας παρακαλούμε όπως μας επιτρέψετε να σας μεταφέρουμε ένα ήσσονος σημασίας, ενδεχομένως για πολλούς, μείζονος όμως για τα στελέχη που το υπέστησαν, περιστατικό.

Στελέχη που υπηρετούν στη νήσο Χίο διατάχθηκαν να μεταβούν στη Μυτιλήνη για εκτέλεση προγραμματισμένων βολών, πλην όμως αυτές (οι βολές) δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η συνήθης διαδικασία σε ανάλογες περιπτώσεις είναι η εξής: Εκδίδεται η διαταγή για εκτέλεση της υπόψη υπηρεσίας και εν συνεχεία εκδίδονται τα φύλλα πορείας, με τα οποία τα στελέχη αγοράζουν (με ευθύνη τους και με δικά τους χρήματα) τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετάβασής τους από τη Χίο προς τη Μυτιλήνη και της επιστροφής τους από τη Μυτιλήνη προς τη Χίο. Αμέσως μετά την πραγματοποίηση τον βολών υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων και τα εισιτήρια και τους επιστρέφονται τα χρήματα.

Στη συγκεκριμένη ως άνω περίπτωση, λόγω μη εκτέλεσης της προγραμματισμένης υπηρεσίας, τα στελέχη κλήθηκαν να επιστρέψουν τα εισιτήρια και να πάρουν τα χρήματα πίσω ή να τα αλλάξουν με ανοικτή (open) ημερομηνία. Όπως αντιλαμβάνεστε, αφ΄ ενός καμια ακτοπλοϊκή εταιρία δεν επιστρέφει το ακριβές αντίτιμο του εισιτηρίου αλλά μόνο (και σε ελάχιστες περιπτώσεις) το 50% αυτού και αφ΄ ετέρου υπάρχουν στελέχη που κατάγονται και διαμένουν στη νήσο Χίο και δεν χρησιμοποιούν ποτέ ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη διερεύνηση του θέματος και την παρέμβασή σας, προκειμένου αφ΄ ενός επιστραφούν τα χρήματα σε κάθε στέλεχος που τα δικαιούται και αναλογούν σε κάθε εισιτήριο και αφ΄ ετέρου εφεξής μεριμνήσει η Υπηρεσία να προκαταβάλλει τα χρήματα εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας.