Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Παρατείνεται έως τέλος Δεκεμβρίου 2018 η έκδοση του ΠΔ περί μετακινήσεων του προσωπικού

Π.Ο.Ε.Σ. - Παρατείνεται έως τέλος Δεκεμβρίου 2018 η έκδοση του ΠΔ περί μετακινήσεων του προσωπικού

Με τροπολογία - προσθήκη που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τίτλο "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις", η προθεσμία των εννέα (9) μηνών του άρθρου 15 του ν.4336/2015 (Α΄ 94), η οποία έληγε στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2016, παρατάθηκε δε αρχικά μέχρι την 30-6-2017, με το άρθρο 62 του ν.4430/2016 (Α΄ 205) και εν συνεχεία μέχρι την 30-6-2018, με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.4430/2016 (Α΄ 110), αφορώσα στην έκδοση του ΠΔ, το οποίο θα καθορίζει εκ νέου το ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, παρατείνεται εκ νέου μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2018.   

 

Π.Ο.Ε.Σ. - Παρατείνεται έως τέλος Δεκεμβρίου 2018 η έκδοση του ΠΔ περί μετακινήσεων του προσωπικού