Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Περιοδική Υγειονομική Εξέταση Προσωπικού ΠΑ

Π.Ο.Ε.Σ. - Περιοδική Υγειονομική Εξέταση Προσωπικού ΠΑ

Μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 684/24.11.2017 έγγραφό μας (δείτε εδώ), σχετικά με πρότασή μας, προκειμένου το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό (μη ιπτάμενο) που υπηρετεί σε Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας (πλην Αττικής) να μπορεί να εκτελεί την υποχρεωτική ΤΠΥΕ εκτός από το 251 ΓΝΑ και σε οποιοδήποτε άλλο στρατιωτικό νοσοκομείο, έτυχε επίλυσης το 2019.

Με το υπ΄ αριθμ. Φ.700/ΕΠ.2393/Σ.140/19.2.2019 έγγραφό της η ΓΕΑ/ΔΥΓ καθόρισε ότι, για τους υπηρετούντες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, από 1.4.2019 η ΤΠΥΕ για το Μη Ιπτάμενο Προσωπικό της ΠΑ θα διενεργείται με νέα διαδικασία, που αναλυτικώς περιγράφεται στο υπόψη έγγραφο.