Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Προβλήματα στην διαδικασία εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας

Π.Ο.Ε.Σ. - Προβλήματα στην διαδικασία εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας

ΘΕΜΑ Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη (Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας – Η.Κ.Ε.Λ.Υ.)

 

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 088/19.10.201818/ΕΣΠΕΕΚΑ

 

1. Προσφάτως ενεργοποιήθηκε διακλαδική διαδικασία εγγραφής δικαιούχων υγειονομικής περίθαλψης για όλα τα Στελέχη των ΕΔ, στο Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας – Η.Κ.Ε.Λ.Υ., μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και εν συνεχεία ταυτοποίησής τους, με σαφείς οδηγίες που εδόθησαν μέσω εγχειριδίου.

 

2. Η διαδικασία έγγραφής έχει δύο στάδια: το πρώτο είναι η εγγραφή σε διαδικτυακή πλατφόρμα (των στρατιωτικών Νοσοκομείων), που ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και το δεύτερο, η ταυτοποίηση του δικαιούχου χρήστη, η οποία πρέπει να λάβει χώρα με αυτοπρόσωπη παρουσία του στο οικείο στρατιωτικό Νοσοκομείο.

 

3. Ειδικότερα, στο εγχειρίδιο που υφίσταται στην ιστοσελίδα της εφαρμογής, μνημονεύεται ρητώς (σελ. 11) ότι «η ταυτοποίησή σας ως Λήπτη Υγείας του Νοσοκομείου γίνεται κατά την επίσκεψή σας σε αυτό, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Μετά την ταυτοποίησή σας από το προσωπικό του Νοσοκομείου δεν είναι δυνατή η αλλαγή της κατηγορίας Λήπτη Υγείας από εσάς.».

 

4. Όπως μας εγνώσθη με το σχετικό, το οποίο σας αποστέλλουμε, συνημμένως, κατά την ανωτέρω διαδικασία ταυτοποίησης, διαπιστώθηκαν τα εξής:

 

α. Στέλεχος του ΠΝ συνδύασε τη διαδικασία ταυτοποίησης με προγραμματισμένο ραντεβού στο ΝΝΑ. Εντούτοις, η ταυτοποίηση του ιδίου έγινε κατά την πρώτη μετακίνηση, ενώ των ετέρων δικαιούχων (οικογένεια) επετεύχθη λόγω αυξημένης κίνησης, με το τρίτο ραντεβού στο ΝΝΑ.

 

β. Σε ερώτημα που τέθηκε αναφορικά με άμεσο δικαιούχο (της οικογενείας του στελέχους), το οποίο τα τελευταία χρόνια είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού (Ηνωμένου Βασιλείου) και ως εκ τούτου δεν έχει ενεργό βιβλιάριο υγείας Ελληνικού ασφαλιστικού φορέα, δεν κατέστη εφικτό να δοθεί απάντηση κατά πόσο μπορεί να περιθάλπτεται με βιβλιάριο αλλοδαπού ασφαλιστικού φορέα.

 

5. Επικουρικώς με τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη και τα εξής:

 

α. Η ταυτοποίηση των δικαιούχων επί της ουσίας δεν απαιτεί κάτι περισσότερο από την παροχή τυχόν διευκρινίσεων κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Ως εκ τούτου εκτιμούμε ότι εν λόγω έλεγχος δύναται όπως διενεργείται στις Υπηρεσίες των Στελεχών, άνευ μετακινήσεως.

 

β. Οι μετακινήσεις του στρατιωτικού προσωπικού είναι πολυδάπανες, ενώ η ενδεχόμενη αδυναμία ταυτοποίησης κατά την πρώτη διαθέσιμη ημέρα, είναι πιθανό να τις επαυξήσει, δημιουργώντας, ενδεχομένως και προβλήματα στις Υπηρεσίες.

 

γ. Καθίσταται προφανές ότι, για να γίνει η αυτοπρόσωπη ταυτοποίηση θα απαιτηθεί, ούτως ή άλλως, υπηρεσιακή μετακίνηση για τα στελέχη, γεγονός που συνεπάγεται ότι θα πρέπει να προγραμματισθεί σε βάθος χρόνου μετακίνηση ολόκληρης Υπηρεσίας.

 

6. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας ώστε:

 

α. Να δρομολογηθεί κατάλληλη διαδικασία αποστολής με υπηρεσιακή αλληλογραφία των απαιτουμένων, για την ταυτοποίησή τους, δικαιολογητικών για τους δικαιούχους που υπηρετούν μακράν των αστικών κέντρων.

 

β. Να μπορούν οι στρατιωτικοί να εγγράφουν και εν συνεχεία να ταυτοποιούν τα μέλη των οικογενειών τους, μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας και με την ίδια με αυτούς διαδικασία.

 

γ. Να έχουν τη δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε τυχόν διαμονή τους στην Ελλάδα άμεσοι δικαιούχοι (μέλη οικογενειών στρατιωτικών) που είναι κάτοικοι εξωτερικού και έχουν βιβλιάριο υγείας ασφαλιστικού φορέα αλλοδαπής.