Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Πρόβλημα στις μεταγραφές τέκνων στρατιωτικών στα μουσικά σχολεία

Π.Ο.Ε.Σ. - Πρόβλημα στις μεταγραφές τέκνων στρατιωτικών στα μουσικά σχολεία

ΘΕΜΑ : Μεταγραφή Τέκνων Στρατιωτικών από Μουσικά Σχολεία του Εξωτερικού στα Μουσικά Σχολεία της Χώρας

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1371, «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων»)

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61195/Δ2/17.4.2019 Εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ/Δνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης/Τμ. Α΄ («Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020»)

Σύμφωνα με τη σχετική (α) υπουργική απόφαση, στην Α’ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους. Για το τρέχον έτος η διαδικασία ορίσθηκε, σύμφωνα με το σχετική (β) εγκύκλιο, για το χρονικό διάστημα από τη 19η Ιουνίου 2019 ως την 24η Ιουνίου 2019, για όλα τα σχολεία.

Σας γνωρίζουμε ότι η Ομοσπονδία μας έγινε αποδέκτης επιστολής συνάδελφου - στρατιωτικού, μέλους της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.Τ.Α.), σχετικά με πρόβλημα που αντιμετώπισε κατά τη μεταγραφή του υιού του στην Α΄ γυμνασίου μουσικού σχολείου στην Ελλάδα, από αντίστοιχο μουσικό σχολείο της Κύπρου.

Συγκεκριμένα:

- Ως γνωστόν οι μεταθέσεις των στρατιωτικών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό (και από το εξωτερικό) υλοποιούνται συνήθως περί τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο εκάστου έτους, εκτός περιπτώσεων που διαφορετικώς ήθελε οριστεί. Έτσι και ο συνάδελφός μας επαναπατρίσθηκε, με τη λήξη της ευδόκιμης υπηρεσίας του στη νήσο Κύπρο, την 13 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

- Το ανήλικο άρρεν τέκνο του, που φοιτούσε στο δημοτικό σχολείο Λάρνακας, εξεδήλωσε την επιθυμία να φοιτήσει σε μουσικό γυμνάσιο, προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του.

- Ο πατέρας του και συνάδελφός μας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι θα επαναπατρισθεί τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, περί το μήνα Μάιο επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον διευθυντή του μουσικού σχολείου Ξάνθης, προκειμένου να λάβει οδηγίες - κατευθύνσεις για την εγγραφή του τέκνου του στο μουσικό σχολείο Ξάνθης. Ο (τέως) διευθυντής του μουσικού σχολείου Ξάνθης παρότρυνε/πρότεινε στον συνάδελφο να δηλώσει τον υιό του να δώσει εξετάσεις στο μουσικό σχολείο Λάρνακος, προκειμένου να μην υποστεί χρονοβόρα και οικονομική ταλαιπωρία και εφόσον περάσει στις εξετάσεις εκεί (μουσικό σχολείο Λάρνακος Κύπρου) να εγγραφεί για ολίγες ημέρες στο μουσικό σχολείο Λάρνακος και μετέπειτα να μεταγραφεί στο μουσικό σχολείο Ξάνθης, κατά τη διαδικασία των μεταγραφών.

- Πράγματι ο υιός του συναδέλφου συμμετείχε στις εξετάσεις (σημειώνεται ότι είναι παρεμφερείς οι εξετάσεις με τις εξετάσεις των μουσικών σχολείων της Χώρας μας, ενώπιον τριμελούς επιτροπής) και κρίθηκε επιτυχών. Έτσι, πάντα μετά τις υποδείξεις του (τέως) διευθυντή του μουσικού σχολείου Ξάνθης, ο υιός του συναδέλφου ενεγράφη και άρχισε να φοιτά στην Α΄ τάξη του μουσικού σχολείου Λάρνακος από την 9η Σεπτεμβρίου 2019.

- Ωστόσο, ο συνάδελφος με τον επαναπατρισμό του, επικοινώνησε εκ νέου με το μουσικό σχολείο Ξάνθης, προκειμένου να μεταγράψει, καθ΄ υπόδειξη πάντα του (τέως) διευθυντή, το τέκνο του στο μουσικό σχολείο Ξάνθης, ο οποίος, όμως, προς μεγάλη του έκπληξη αντιμετώπισε τον (νέο πλέον) διευθυντή , ο οποίος δεν δεχόταν όσα ο τέως διευθυντής είχε υποδείξει στο συνάδελφο, με αποτέλεσμα τόσο ο ίδιος ο συνάδελφος, αλλά πολύ περισσότερο το ανήλικο τέκνο του να «πέσουν από τα σύννεφα» και ο υιός του να απογοητευθεί σφόδρα.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε:

  • Για την άμεση παρέμβασή σας, προκειμένου να διευθετηθεί το πρόβλημα που προέκυψε, όχι από ολιγωρία, αβλεψία ή δόλο του συναδέλφου μας, αλλά από κατεύθυνση του ίδιου του (τέως) διευθυντή του μουσικού σχολείου Ξάνθης.  
  • Όπως εξετάσετε τη δυνατότητα, προκειμένου να μη συμβεί ανάλογο περιστατικό στο μέλλον και ειδικώς για τα τέκνα των Ελλήνων στρατιωτικών που υπηρετούν σε θέσεις του εξωτερικού και φοιτούν σε μουσικά σχολεία και επιθυμούν να μεταγραφούν σε μουσικά σχολεία της Χώρας, πρόβλεψης στις μελλοντικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις προσθήκης, ως εξής: «Δύναται να διενεργείται έκτακτη διαδικασία επιλογής για μαθητές οι οποίοι προέρχονται από το εξωτερικό μέχρι της 15 Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους καθώς και οποιαδήποτε χρονική περίοδο για μαθητές οι οποίοι φοιτούν σε αντίστοιχα μουσικά σχολεία του εξωτερικού, κατά την ίδια σχολική χρονιά. Κατά τη διαδικασία της έκτακτης  επιλογής, αν οι μαθητές επιτύχουν αποτελέσματα ισάξια ή καλύτερα από τους μαθητές οι οποίοι έχουν επιλεγεί για φοίτηση, τότε εγγράφονται ως υπεράριθμοι στο μουσικό σχολείο, σε διαφορετική περίπτωση, κατατάσσονται ως επιλαχόντες στη σειρά που τους αναλογεί, σε σχέση με τους ήδη υπάρχοντες επιλαχόντες, οι οποίοι προέκυψαν από τις αρχικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν».