Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. προς Α/ΓΕΝ: Υπηρεσίες στην Κρήτη δεν χορηγούν βεβαιώσεις ωρών νυκτερινής απασχόλησης

Π.Ο.Ε.Σ. προς Α/ΓΕΝ: Υπηρεσίες στην Κρήτη δεν χορηγούν βεβαιώσεις ωρών νυκτερινής απασχόλησης

ΘΕΜΑ Βεβαιώσεις Νυκτερινής Απασχόλησης

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Περιήλθε στην Ομοσπονδία μας παράπονο/καταγγελία συναδέλφων μας, που υπηρετούν σε Υπηρεσίες της Κρήτης, ότι αν και αιτήθηκαν βεβαιώσεις από τις οποίες θα προκύπτουν οι ώρες νυκτερινής απασχόλησής τους, προκειμένου τούτες (οι βεβαιώσεις) να ενσωματωθούν σε άσκηση αγωγής τους εναντίον του Δημοσίου, ώστε να εξασφαλίσουν τα ποσά που τους αναλογούν για τη δεδουλευμένη νυκτερινή τους εργασία, κατά νομοθετική πρόβλεψη, έλαβαν από την Υπηρεσία την απάντηση ότι δεν δύνανται να χορηγηθούν οι ως άνω βεβαιώσεις, καθόσον δεν έχει εισέτι εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση που να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις, για το ανώτατο όριο που θα αποζημιώνονται.

Θεωρώντας ότι: α) το ανωτέρω αίτημα των συναδέλφων μας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και το Δημόσιο (συμπεριλαμβανομένων και των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΘ.Α.) είναι υποχρεωμένο να χορηγεί βεβαιώσεις με τις ώρες απασχόλησης του προσωπικού του, όταν μάλιστα τούτες (οι βεβαιώσεις) ζητούνται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογητικά στην κατάθεση δικαστικών όπλων πολιτών σε παραλείψεις του δημοσίου και β) η ανωτέρω απάντηση υπερβαίνει τα όρια τα διοικητικής ευχέρειας, αλλά αγγίζει, κατά την άποψή μας, τα όρια της κατάχρησης εξουσίας και της παρακώλησης άσκησης δικαιώματος, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και επίλυση του θέματος.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, υπενθυμίζοντας ότι ανάλογες βεβαιώσεις χορηγούνται από τις υπαγόμενες στα λοιπά Γενικά Επιτελεία Μονάδες/Υπηρεσίες.

ΠΟΕΣ 482/2020 ΚΡΗΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία