Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. προς ΓΕΣ - Προτάσεις - ιδέες

Π.Ο.Ε.Σ. προς ΓΕΣ - Προτάσεις - ιδέες

ΘΕΜΑ Οργάνωση

ΣΧΕΤ : Φ.000/1/488987/Σ.1308/11.2.2019/ΓΕΣ/Β1

Με το σχετικό γνωστοποιήθηκαν προτάσεις – ιδέες που υποβλήθηκαν στο ΓΕΣ, προς περαιτέρω επεξεργασία τους και τυχόν εφαρμογή τους, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και πολλές προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, όπως τούτες διαχρονικώς με αλληλογραφία μας έχουν γνωστοποιηθεί στο ΓΕΣ.

Ωστόσο, από την ανάγνωσή τους, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για κάποιες προτάσεις που φέρεται να απορρίφθηκαν από την Υπηρεσία, παρότι το 2018 είχε ονομαστεί έτος μέριμνας προσωπικού και για κάποιες άλλες που φέρεται να καλύπτονται από τις ισχύουσες προβλέψεις ή/και δεν προάγουν τη δημοκρατία και τα δικαιώματα, για τα οποία προσωπικώς καταβάλλετε ιδιαίτερη προσπάθεια.

Συγκεκριμένα:

Προτάσεις που απορρίφθηκαν από την Υπηρεσία:

 • Προσμέτρηση χρόνου διοίκησης στελέχους όταν εκτελεί καθήκοντα βαθμού μεγαλύτερου του κατεχόμενου.
 • Ενημέρωση του προσωπικού επί διαταγών, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Παροχή εκπτώσεων στα στελέχη για τους σταθμούς διοδίων.
 • Μετακίνηση προσωπικού για υπηρεσιακούς λόγους με οχήματα ΙΧ με δωρεάν διελεύσεις διοδίων.
 • Διαδοχική λήψη κανονικής αδείας (ΚΑ) και μικρής διαρκείας (ΑΜΔ).
 • Δυνατότητα σε ΕΜΘ στελέχη παρακολούθησης στο Διακλαδικό Ινστιτούτο Γλωσσομάθειας Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Καταβολή διδάκτρων σε αποφοίτους ΑΔΙΣΠΟ για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού παραρτήματος του ΕΚΕΜΣ για εξ αποστάσεως αγορές.
 • Ενεργοποίηση μαιευτικών κλινικών στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
 • Εξ αποστάσεως ιατρικές γνωματεύσεις με χρήση της τηλεματικής.
 • Θέσπιση επιδόματος ενοικίου στα στελέχη με παράλληλη παρακράτηση από τον μισθό.

Προτάσεις που φέρεται να καλύπτονται από τους ισχύοντες κανονισμούς:

 • Μέριμνα για στελέχη που επιμελούνται άτομο με αναπηρία.
 • Ρυθμίσεις σε άδειες διαζευγμένων στελεχών με τέκνα.
 • Χορήγηση διήμερης απαλλαγής μετά από εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας σε αργίες.
 • Καθορισμός μέγιστου αριθμού υπηρεσιών ανά μήνα.
 • Ισοκατανομή των δραστηριοτήτων μεταξύ των στελεχών στο επίπεδο της Μονάδας.
 • Κατανομή των Στρατιωτικών Οικημάτων σε ποσοστό ανάλογο των στελεχών (Αξκοί – Υπξκοι – ΕΠΟΠ) που υπηρετούν στην εκάστοτε Φρουρά.
 • Δυνατότητα για όλα τα τέκνα των στελεχών να γίνονται δεκτά στους ΒΝΣ, όταν εργάζονται και οι δύο γονείς.
 • Μισθολογική αναγνώριση των τίτλων σπουδών των στελεχών.

Προτάσεις που δεν προάγουν τα δικαιώματα:

 • Κατάργηση των συνδικαλιστικών ενώσεων των στελεχών.
 • Κατάργηση των απαλλαγών και των αδειών μικρής διάρκειας (ΑΜΔ) και αντικατάστασή τους με συγκεκριμένο αριθμό ημερών κατ΄ έτος.
 • Κατάργηση των τιμητικών και εορταστικών αδειών στα στελέχη.

Θεωρούμε σίγουρο ότι οι προτάσεις αυτές θα επαναξιολογηθούν από εσάς, καθόσον είμαστε βέβαιοι ότι τούτες συνελέγησαν σε χρόνο που δεν βρισκόσασταν στη θέση που κατέχετε σήμερα.

 

937/2019 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ... by on Scribd