Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. προς Μ.Τ.: Ναι στη χορήγηση βοηθήματος - οι μνημονιακοί νόμοι έκλεψαν αρκετά από τους αποστράτους συναδέλφους μας

Π.Ο.Ε.Σ. προς Μ.Τ.: Ναι στη χορήγηση βοηθήματος - οι μνημονιακοί νόμοι έκλεψαν αρκετά από τους αποστράτους συναδέλφους μας

ΘΕΜΑ : Παροχή Βοηθήματος από τα Μετοχικά Ταμεία προς τους Μερισματούχους

Αγαπητοί κοι συνάδελφοι ε.α.

Είναι περιττό να τονίσουμε, εσείς το γνωρίζετε άλλωστε καλύτερα από τον καθένα μας, ότι όλα τα χρόνια της κρίσης οι συντάξεις των αποστράτων, με μνημονιακή απαίτηση, μειώθηκαν κατά μέσο όρο εξήντα τοις εκατό (60%), τα δε αποθεματικά των Ταμείων που διοικείτε «κουτσουρεύτηκαν» μετά από Τροϊκανές απαιτήσεις.

Αλλεπάλληλα δικαστήρια, ενώπιον των οποίων προσέφυγαν, είτε κατά μόνας απόστρατοι, είτε θεσμικά μέσω των Ενώσεών τους, τους δικαίωσαν και τους έδωσαν το όπλο να παλέψουν για την επιστροφή των αντισυνταγματικώς και αναδρομικώς παρακρατηθέντων ποσών που αναλογούσαν σε κάθε έναν και κάθε μία έκαστο/η.

Η Ομοσπονδία μας χαιρετίζει οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφασή σας για επιστροφή, με κάθε νόμιμο τρόπο, ελαχιστότατου έστω ποσού από τα «κλεμμένα» χρήματα των αποστράτων συναδέλφων μας, που συγκεκριμένες πολιτικές κυβερνήσεων του παρελθόντος επέβαλλαν. Άλλωστε η διαχρονική ύπαρξη των Ταμείων είναι η ενίσχυση των μερισματούχων και η οικονομική ανακούφισή τους, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

Οι ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν και να αποδοθούν από όλες και όλους μας στους πραγματικούς ιθύνοντες των μειώσεων.

ΠΟΕΣ 452/2019 ΠΡΟΣ ΜΤ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία