Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. προς ΥΕΘΑ: Να συνεχιστεί η σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς

Π.Ο.Ε.Σ. προς ΥΕΘΑ: Να συνεχιστεί η σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς

ΘΕΜΑ : Σύμβαση Τράπεζας Πειραιώς με το ΥΠ.ΕΘ.Α.

ΣΧΕΤ : Η από 23.6.2015 Σύμβαση

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

Την 23η Ιουνίου 2015 ο τέως Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Πάνος Καµµένος και ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μιχάλης Σάλλας υπέγραψαν σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία (συνεργασία) λήγει τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Αντικείµενο της σύµβασης αποτελεί, η παροχή από την Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρωµένων τραπεζικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων και των οικογενειών τους αφορώσα την παροχή ενός συνόλου διευρυµένων τραπεζικών υπηρεσιών, µε ευνοϊκούς όρους.

Μεταξύ άλλων, η σύµβαση προβλέπει:

  • Προνοµιακό επιτόκιο 3% για τους λογαριασµούς της µισθοδοσίας έως 5.000 ευρώ ενώ για ποσά µεγαλύτερα των 5.000 ευρώ το επιτόκιο είναι 1,8%.
  • Προθεσµιακή κατάθεση 12µηνης διάρκειας µε εντοκισµό στη λήξη που αφορά προσαύξηση κατά 1% στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο προθεσµιακής κατάθεσης 12 µηνών. 
  • Καταναλωτικό δάνειο - µε διάρκεια αποπληρωµής έως 96 µήνες - µε κυµαινόµενο ή σταθερό επιτόκιο και προνοµιακή προσωποποιηµένη τιµολόγηση µειωµένη κατά 2% από την εκάστοτε τιµολόγηση. 
  • Όλα τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων και οι δικαιούχοι να έχουν πιστωτική κάρτα µε το λογότυπο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
  • Καταναλωτικό δάνειο για κάλυψη κόστους σπουδών µε διάρκεια αποπληρωµής ως 120 µήνες και προνοµιακή τιµολόγηση µειωµένη κατά 2% από την εκάστοτε τιµολόγηση.
  • Στεγαστικό δάνειο: Προνοµιακή τιµολόγηση µειωµένη κατά 1,5% από την εκάστοτε τιµολόγηση σταθερών επιτοκίων και δάνειο µεταφοράς υπολοίπων συγκέντρωσης οφειλών µε διάρκεια πληρωµής ως 96 µήνες και προνοµιακή προσωποποιηµένη τιµολόγηση µειωµένη κατά 1,25% από την εκάστοτε τιµολόγηση σταθερού επιτοκίου.
  • Η Τράπεζα, να προσλαµβάνει κάθε χρόνο, πέντε αριστούχους αποφοίτους πανεπιστηµίων, τέκνα στρατιωτικών.
  • Καταβολή ανά ένα έτος και για όλη τη διάρκεια της συνεργασίας χρηµατικά βραβεία σε αριστούχους αποφοίτους των στρατιωτικών σχολών.

Εξαιτίας των ως άνω προνομίων πολλοί ήταν οι στρατιωτικοί που έκαναν χρήση της εν θέματι σύμβασης, η οποία, ωστόσο, λήγει το μήνα Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

Κατανοώντας τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και προτεραιότητες του στρατιωτικού λειτουργήματος, είμαστε σίγουροι ότι θα μεριμνήσετε ώστε η υπόψη σύμβαση, ή/και όποια άλλη τυχόν υπογραφεί με οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα, εξακολουθήσει να ισχύει και στο μέλλον, προς όφελος όλων των εν ενεργεία Ελλήνων στρατιωτικών. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Μιχάλης Σάλλας, κατά την υπογραφή της υπόψη σύμβασης τόνισε, μεταξύ των άλλων: «… ∆ιαβεβαιώνω πως η Τράπεζα θα σταθεί στο πλευρό των Ενόπλων ∆υνάµεων και παροτρύνω το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας να ζητήσει περαιτέρω υπηρεσίες στο πλαίσιο της σύµβασης αυτής …».

ΠΟΕΣ 129/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία