Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Σημαντική ανακοίνωση - ενημέρωση για ΕΜΘ

Π.Ο.Ε.Σ. - Σημαντική ανακοίνωση - ενημέρωση για ΕΜΘ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΕΜΘ

Με το κάτωθι, υπ΄ αριθμ. πρωτ. 679/25.9.2018, έγγραφό της, η Ομοσπονδία μας, μετά από οχλήσεις αρκετών συναδέλφων μας ΕΜΘ, αναφορικά με δυσλειτουργία που παρατηρήθηκε κατά την εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 29/2011 εγκυκλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σχετικά με: α) την ακύρωση του αναγνωριζόμενου χρόνου, που χώρησε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ και β) στη μεταφορά στο Δημόσιο των ασφαλιστικών εισφορών, απευθύνθηκε στο (νυν) Ε.Φ.Κ.Α.:

Αξιότιμε κε Διοικητά.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο (παρ. 4Δ) ο Ε.Φ.Κ.Α. (παλαιό ΙΚΑ), εντός εξαμήνου από την αίτηση του ενδιαφερομένου, προβαίνει: α) στην ακύρωση του αναγνωριζόμενου χρόνου, που χώρησε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, των Οπλιτών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ), των Εθελοντών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) και των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο και β) στη μεταφορά στο Δημόσιο (ήτοι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενικά Επιτελεία) των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το ανωτέρω χρονικό διάστημα της αναγνώρισης.

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος, οφείλει, αφού παραλάβει την ατομική πράξη ακύρωσης από το υποκατάστημα του (νυν) Ε.Φ.Κ.Α., που εξέδωσε την απόφαση, να αναζητήσει το διπλότυπο κατάθεσης των ασφαλιστικών του εισφορών, που αντιστοιχούν στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και να το υποβάλλει στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.), επισυνάπτοντας συνημμένα την ως άνω απόφαση ακύρωσης του Ε.Φ.Κ.Α., το οποίο (Μ.Τ.Σ.), στη συνέχεια, καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία στον ατομικό φάκελο του μετόχου και προβαίνει στην αναγνώριση του υπόψη χρόνου, ως χρόνου μετοχικής σχέσης με το Ταμείο αυτό.

Η Ομοσπονδία μας έχει γίνει αποδέκτης αγωνίας συναδέλφων, οι οποίοι, αν και έχουν λάβει την απόφαση ακύρωσης του ανωτέρω χρόνου ασφάλισης πλέον του εξαμήνου, η οικονομική υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. Μισθωτών δεν έχει προχωρήσει στη μεταφορά των ασφαλιστικών εισφορών στο Δημόσιο, με συνέπεια τη μη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τους λόγους καθυστέρησης της ως άνω διαδικασίας, σας γνωρίζουμε δε ότι η Ομοσπονδία μας προτίθεται να συνδράμει με οποιονδήποτε τρόπο κρίνετε αναγκαίο και εφικτό προς υποβοήθηση του έργου που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, εφόσον μας το ζητήσετε.

Όπως ενημερωθήκαμε, ήδη ο απαιτούμενος κωδικός στον Ε.Φ.Κ.Α. έχει ενεργοποιηθεί και η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει.

Το ως άνω γεγονός επιβεβαίωσε και συνάδελφός μας ΕΜΘ, με το κάτωθι e-mail του:

Ευχαριστώ την Π.Ο.Ε.Σ., την Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ και ειδικά τον Πρόεδρο της τελευταίας, Αλχια (ΠΖ) Χρήστο Μαρινέλη που με παρέμβασή τους βοήθησαν να επιλυθεί το θέμα που είχα, όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι ΕΜΘ, με τον ΕΦΚΑ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ενώ είχα από το Φεβρουάριο την απόφαση αναγνώρισης του χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ ως χρόνου ασφάλισης στο Δημόσιο δεν υπήρχε λογαριασμός που έπρεπε να κατατεθούν τα χρήματα! Με παρέμβαση του Πρόεδρου της Π.Ο.Ε.Σ Σχη Α. Τσουκαράκη στον ΕΦΚΑ, ο λογαριασμός ανοίχτηκε και κατά συνέπεια όχι μόνο για μένα αλλά και για όλους τους συναδέλφους το θέμα λύθηκε! Ευχαριστώ πολύ!